ေစ်းဝယ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ၁၂ရက္၁၂လ ေစ်းေရာင္းပြဲ!

ေဆာင္းရာသီေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ! ဒီဇင္ဘာလမွာ သူသူကိုယ္ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာကေတာ့ ခရစ္စမတ္ပိတ္ရက္မ်ားနဲ႕ ရာသီေလွ်ာ႕ေစ်းေတြပဲေပါ့။ ခရစ္စမတ္ရံုးပိတ္ရက္ေတြမေရာက္ခင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေစ်းႀကိဳတင္ဝယ္ယူႏုိင္ၾကဖို႕ ၁၂/၁၂ ေစ်းေရာင္းပြဲ (ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ေလွ်ာ႕ေစ်းပြဲ)ကို shop.com.mm မွ တင္ဆက္လုိက္ရပါတယ္။

ပိတ္ရက္မတုိင္ခင္လိုခ်င္သမွ်ပစၥည္းေတြကို ေလွ်ာ႕ေစ်းနဲ႕ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းဝယ္ယူထားႏိုင္ဖို႕ ဒါဟာအေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးပါပဲ။ အားလပ္ရက္မတုိင္မီ ကိုယ္လိုခ်င္သမွ်ကို ေစ်းတန္တန္ေလးနဲ႕ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္တာမို႕ ပိုက္ဆံ ေခြ်တာၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ရွင္မွစၿပီး အလွကုန္၊လူသံုးကုန္၊ပရိေဘာဂ၊လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ဖုန္း၊ကြန္ျပဴတာ၊ဂိမ္းစက္မ်ားနဲ႕ ကေလးသံုးပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိဳတကာ့အခ်ိဳသာဆံုးဆိုတဲ့ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားနဲ႕ ဝယ္ယူရွိႏုိင္မွာပါ။ လိုခ်င္တာေတြဝယ္ၿပီးရင္ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မွဳနဲ႕ ပစၥည္းရၿပီးမွေငြေခ်ႏုိင္တဲ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥည္းအိမ္ကိုေရာက္ရွိမွ Credit Card နဲ႕ေငြေပးေခ်ႏိုင္မွဳအျပင္ Visa/MPU ကဒ္တို႕ျဖင့္လည္း အြန္လုိင္းမွတဆင့္လြယ္ကူသက္သာစြာ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ပါတယ္။