ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ပါတနာတစ္ေယာက္ ဖစ္လာရန္


  Upto 11% commission

  The most attractive banners for your visitors

  Individual support any time!
ဘယ္လုိ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ


 • ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ၀ဘ္ဆိုဒ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ shop.com.mm ၏ ပါတနာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
  သင္၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္မွာယူေသာ ေအာ္ဒါတိုင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 • ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ? ကိုယ္ပိုင္ ၀ဘ္ဆိုဒ္၊ ဘေလာ့ (သို႕) ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာ၊ ဂူဂဲလ္ အစရွိသည္႕ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ အေကာင့္ တစ္ခုရွိရုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
 • ၁. ပါတနာတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ

  ၂. ပစၥည္းတစ္ခု ရွာေဖြပါ

  ၃. ပစၥည္းအား ေၾကာ္ျငာေပးပါ

  ၄. ပစၥည္း ေရာင္းရမရ စစ္ေဆးပါ

  ၅. ေကာ္မရွင္ ရယူလုိက္ပါ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေငြေခ်ျခင္း


အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
 • 11% အထိ ရရွိႏုိင္မည္႕ ေကာ္မရွင္ li>
 • သင္ေၾကာ္ျငာထားေသာ ပစၥည္းကို ကလစ္ႏွိပ္ခ်ိန္မွ ရက္30 အတြင္း ၀ယ္ယူသူ ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္ ခံစားခြင္ရပါမည္
 • အထူးေကာ္မရွင္မ်ားလည္း ခံစားခြင့္ရွိႏုိင္သည္။
 • ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံမွ အကူအညီကိုလည္း အျပည္႕အ၀ ရယူႏုိင္ပါသည္။
 • ပံုမွန္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမုိရရွိႏုိင္ပါသည္။
 • Quality Click interface ျဖင့္ သင္ရရွိသည္႕ ေငြပမာဏကို စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာ မီဒီယာ


ေၾကာ္ျငာ ဘန္နာမ်ား


၁. shop.com.mm ေၾကာ္ျငာမီဒီယာ မွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။


၂. မွတ္ခ်က္။ သင္ရည္ရြယ္ရာ ကုန္ပစၥည္းအလိုက္ ဘန္နာကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Text Links


သင့္စိတ္ၾကိဳက္ စာသားမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ တင္ျပီး သင့္ visitors မ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ။ shop.com.mm တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ၀ယ္ယူလိုက္ပါ!!!


ကုန္ပစၥည္း သတင္း

ကုန္ပစၥည္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္႕စံုစြာ တင္ျပျခင္းျဖင့္ အေရာင္းတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


အျခားသိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ပါ။

018604371

[email protected]

TESTIMONIALS