စာအုပ္ ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1440 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အမွတ္ေပးရန္
Shipped from
အထူးေလွ်ာ႕ေစ်း

လိုခ်င္ေသာစာအုပ္စာေပမ်ိဳးစံုကို shop.com.mm တြင္ ရွာေဖြလိုက္ပါအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တို႕နဲ႕ ၀ေျပာႀကြယ္၀တဲ့ႏိုင္ငံကိုေျပာပါဟုဆိုလိုက္တာနဲ႕ လူအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေျပးျမင္ႀကမွာအေသအခ်ာပါ။ ေပါမ်ားႀကြယ္၀လြန္းလွတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတေတြနဲ႕ ေနရာေဒသအလိုက္ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံမ်ားအႀကား အလြန္ေရပန္းစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာလည္း မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားလွတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြကို အျမဲမျပတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္မလည္ပတ္ဘဲမေနႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနတာကေတာ့ အလွအပအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ျပည့္ေနတဲ့ကမ္းေျခမ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား နဲ႕ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္လြန္းလွတဲ့ ေရွးေဟာင္းဂူပုထိုးတို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ေနရာေတြကို ကိုယ္တိုင္မေရာက္ဖူးလို႕လည္း ေဒသႏ ၱရဗဟုသုတမရွိစရာမလိုပါဘူး။ ေရာက္သြားသေယာင္ခံစားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္အရာမွာ တျခားမဟုတ္ စာေပပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပမ်ားကိုဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေရွးေခာတ္ကဗ်ာစာေပမွအစ ဗုဒၶ၀င္စာေပအဆံုး ရသအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံစားႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ယိုးဒယားယဥ္ေက်းမႈတို႕ ေရာစပ္ပါ၀င္သည့္အတြက္ တခုထက္ပိုေသာ အေရွ႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕စာအုပ္ေတြကိုစံုစံုလင္လင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေ၀းေ၀းလံလံသြားစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္မွာ စာအုပ္ေပါင္းစံုစံုလင္လင္ကို ၀ယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။ အကယ္၍ သင္သာစာဖတ္ဝါသနာပါသူျဖစ္ၿပီး စာေပလိုက္စားသူသာဆိုရင္ေတာ့ shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္က ေပးေနတဲ့အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံဖို႕အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

စာဖတ္ျခင္း၏အေရးပါမႈစာအုပ္စာေပလူ႕မိတ္ေဆြဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားႏွင့္အညီ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အျပင္ေလာကတြင္မည္သို႕မွ် ရွာေဖြမရရွိႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတအသိဥာဏ္မ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕မေရာက္ဖူးေသာေနရာေဒသမ်ားသို႕ ကိုယ္တိုင္သြားစရာမလိုဘဲ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ပံုေဖာ္မွန္းဆႀကည့္ျခင္းက သင္တို႕၏ေတြးေခၚဥာဏ္ကို တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘက္ေပါင္းစံု ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ရႈျမင္ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ သင္ႀကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ သင္တို႕ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေတြးေခၚႏိုင္ေအာင္ သင္ေပးရံုသာမက လူတဖက္သားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေအာင္လည္း သင္ႀကားေပးပါတယ္။ သင္တို႕၏ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ ျမန္မာစာေပမ်ားကိုဖတ္ရံုျဖင့္မလံုေလာက္ပါ။ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ား အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ငယ္ရြယ္ေသာသူမ်ားအတြက္ စာဖတ္ျခင္းသည္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားထက္ အဖက္ဖက္မွသင္ယူဖို႕အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ အပင္ပန္းခံစရာမလိုေသာေႀကာင့္ တခ်ိန္တည္းမွာ ရသ ေရာ စာေပကိုပါတေပါင္းတည္း ခံစားသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕တြင္မရရွိႏုိင္ေသာ ဘ၀သင္ခန္းစာမ်ိဳးစံုကို နားလည္သင္ယူရန္အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းပါ။ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ စာေရးတတ္ျခင္းရဲ႕အေျခခံမွာ စာဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕၏အေရးအသားကိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။ ထုိ႕ေႀကာင့္မို႕ ဘာသာစကားတခုကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ စာအုပ္မ်ားထက္ေကာင္းမြန္တာမရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။

အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားကို၀ယ္ယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္"စာအုပ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုကမာၻႀကီးႏွင့္ ရင္းႏွီးေစရန္ႏွင့္ ဘ၀မ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးရန္ လမ္းေဖာက္ေပးေသာအဓိကအရာျဖစ္ပါတယ္" ဟူ၍ နာမည္ေက်ာ္ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ Ralph Lauren မွဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ Ralph Lauren ဆိုလိုခ်င္သည့္အဓိကအေႀကာင္းအရာကေတာ့ စာဖတ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္မ်ားသည္ ဒီအတိုင္းရိုးရိုး စာလံုးမ်ားကိုရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ေတြးေခၚႀကံဆဥာဏ္ အသိဥာဏ္တို႕ကို နဂိုရွိသည္ထက္တိုးတက္ပြင့္ထြန္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိပါတယ္။ စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ေတြးမထားႏိုင္ေသာေနရာမ်ားသို႕ စိတ္ကူးေလးျဖင့္ အလြယ္တကူလည္ပတ္ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္တဲ့အစြမ္းရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ႀကားခြင့္မရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း စာအုပ္မ်ားမွတဆင့္ သင္ယူႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြကိုရယူလိုက္ပါ။ ထုိ႕ေႀကာင့္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ ဆိုရိုးစကားမ်ားလို လူတိုင္းစာဖတ္ျခင္းအေလ့အထကို ထားရွိသင့္ပါတယ္။ ထိုသို႕ေကာင္းမြန္ေသာအေလ့အထကို ေမြးျမဴႏိုင္ဖို႕ရာ မ်ားျပားလွေသာစာအုပ္အေရအတြက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ေနရာမရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။ အမ်ိဳးအစားမတူတဲ့ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့အျပင္ သင္တို႕၏အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြမ္းဖို႕ရာအသင့္ရွိေနပါတယ္။ Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္တြင္ေစ်း၀ယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေသာအိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္မႈနဲ႕ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာေစ်း၀ယ္အေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိႏိုင္ဖို႕အာမခံပါတယ္။