FERROLI Electric Storage Water Heater - CUBO-30LTR

Ks 170,000
အရည္အတြက္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Ayeyarwady,Bogale,Bogale
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
4 - 5 ရက္မ်ား
Ks 9,500
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္္းလဲသြားျခင္းအတြက္ အက်ုဳံးမဝင္ပါ
1 Year Local Warranty
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
အခ်က္အလက္လုံေလာက္မွဳမရွိပါ
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
100%
ေရာင္းခ်သူဆိုဒ္

ကုန္ပစၥည္းFERROLI Electric Storage Water Heater - CUBO-30LTRအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • Capacity: 30Liter
 • Power: 1.5 Kw
 • Weight: 12kg
 • Free Delivery Within Yangon
 • Healthy Blue Silicon Enamel Coated Steel Tank
 • Ultra Strong ABS Plastic Outer Jacket
 • Rust & Scratch Proof ABS Plastic Body
 • Large & Unique Magnesium Anode
 • CFC FREE, High Density Polyurethane Foam Insulation
 • Patented "Blue Forever" Steel Heating Element
 • On/Off Switch
 • Power Light Indicator
 • Temperature Setting
 • Shock Proof ABS Plastic Body Coated Epoxy Powder Outer Jacket
 • Auto Thermostat & Cut Off System
 • IP24, High Liquid Intrusion Protection
 • 5 Bolt Innovation Flange System
 • Stainless Steel Cold Water Inlet
 • Stainless Steel Hot Water Outlet
 • Triple Safety Flange Protection
 • Energy Efficient Bee 5 Star Rated Product
 • One Pair Of Steel Hanging Bracket
 • Once Heated Remains (48)hrs Hot
 • 3 Yrs Warranty (1st one year, All Internal Parts + 2nd two years, Service Only)
 • Additional Shipping Fees Will Be Charged Except Yangon
Ferroli မွတီထြင္ထုတ္လုပ္ေသာ Storage Water Heater သည္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေရကိုလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင့္ ပူေစႏိုင္ေသာေႀကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရံုသာမက မီတာခကိုပါေခၽြတာႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚအပူေပးစနစ္ႏွင့္ ေရပူကိုအဆက္မျပတ္ေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အျပာေရာင္ဆီလီကြန္ေျကြေဆးအုပ္ထားေသာ အတြင္းပိုင္းစတီးတိုင္ကီကိုအသံုးျပဳထားသည္။ အရည္အေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး သံုးစြဲသူမည္သူမဆို စိတ္တိုင္းက်ႏွစ္သက္ေသာ အပူေပးစက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တြင္ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

About the Brand

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Grupo Ferroli သည္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကပင္ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွဳႏွင့္ စိတ္ခ်ယံုျကည္ရေသာ အရည္အေသြးမ်ားေျကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ေနရာရလာကာ အပူဘဏ္တိုက္ဟုပင္တင္စားေခၚေ၀ၚခံခဲ့ရသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေသာ အပူစြမ္းအင္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ယခုအခါတြင္ Ferroli ထုတ္ကုန္မ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း၁၂၀ေက်ာ္တြင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိျပီး အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာမကလူေနအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ပါတြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲေနျပီျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားFERROLI Electric Storage Water Heater - CUBO-30LTR

 • အမွတ္တံဆိပ္
  Ferroli
 • SKU
  FE406HL1K1TZ4NAFAMZ-71404
 • Model
  CUBO-30LTR
 • Warranty Policy EN
  3Yrs Warranty(1st one year, All Internal Par

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ FERROLI Electric Storage Water Heater - CUBO-30LTR

4.7/5
3 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေဝဖန္အၾကံျပဳစာ
စစ္ခ်သည္။:အားလံုး ၾကယ္
စီစဥ္သည္။:သက္ဆုိင္သည့္
2 ႏွစ္အၾကာ
မွ Zaw L.
Oh wow! Its just amazing, the product has new technology system which you couldn't find in other Brand. i must say" The best product in the world".
0
ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။