FIRE.Safe မီးသတ္ေဆးဘူး

အေသးစိတ္ ၾကည္႕ရွဳရန္
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • အသံုးျပဳပံုလမ္းညႊန္
 • ေမာင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ
 • မီးျငိမ္းသတ္ရန္ သံကြင္းကိုဆြဲထုတ္ပါ
 • မီးေတာက္၏ေအာက္ေျခကိုခ်ိန္၍ အ၀ါေရာင္ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 • ဓာတ္ေငြ႔ျဖဴမ်ားထြက္လာျပီး မီးျငိမ္းသတ္သြားပါမည္။
 • Discharge Time – 8S ± 1S
 • ေရာင္းခ်သူ Fire Safe
 • ပစၥည္းပို႕ရန္ ၾကာခ်ိန္ ပို႕ေဆာင္မည္႕ရက္: 2018 မတ် 26
ပစၥည္းေရာက္ ေငြေခ်စနစ္
၇ရက္အတြင္း အခမဲ့ျပန္ပို႕ႏိုင္မွဳ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ : Return Policy

ကုန္ပစၥည္း စစ္မွန္မွဳ
သမာရိုးက် မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားႏွင့္မတူေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ Aerospace Solid Fuel နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားေသာ အဆင့္ျမင့္မီးသတ္ေဆးဘူးျဖစ္ပါသည္။ Dry powder ႏွင့္ Gas စနစ္ကိုသံုးထားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ မီးသတ္ခါနီး Pressure ရွိ မရွိကို စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ အခ်ိန္ေနရာမေရြးလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ရိုးရိုးမီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ Dry Powderမ်ားဗူးထဲတြင္ ခဲသြားျပီး မီးျငိမ္းသတ္မရေတာ့မည္ကို ပူပင္ရန္မလိုဘဲ ၅ႏွစ္အခ်ိန္ၾကာထိထား၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မီးသတ္ျပီးေနာက္တြင္လဲ ပစၥည္းမ်ားပ်က္ဆီးျခင္းမရွိဘဲ ေပါ့ပါးေသးငယ္ေသာ အရြယ္အစားရွိျခင္းေၾကာင့္ အိမ္၊ ရံုး၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ကားမ်ားတြင္ အလြယ္တကူထားရွိအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • အသံုးျပဳပံုလမ္းညႊန္
 • ေမာင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ
 • မီးျငိမ္းသတ္ရန္ သံကြင္းကိုဆြဲထုတ္ပါ
 • မီးေတာက္၏ေအာက္ေျခကိုခ်ိန္၍ အ၀ါေရာင္ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
 • ဓာတ္ေငြ႔ျဖဴမ်ားထြက္လာျပီး မီးျငိမ္းသတ္သြားပါမည္။
 • Discharge Time – 8S ± 1S
 • Discharge Distance – 3m
 • Total Weight – 1750g ± 10g
 • အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္မွုအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္ မီးသတ္ေဆးဘူး
SKU
FI242HL0B86XCNAFAMZ
ေမာ္ဒယ္လ္
FIRESafe3
Weight (kg)
1.75
 • 5 မွတ္
  (0)
 • 4 မွတ္
  (0)
 • 3 မွတ္
  (0)
 • 2 မွတ္
  (0)
 • 1 မွတ္
  (0)
ပ်မ္းမွ်အမွတ္ေပးခ်က္
0
အမွတ္ေပးထားျခင္းမရွိေသးပါ
ဤကုန္ပစၥည္းအား သင္ယခင္က သံုးစြဲဖူးပါသလား?
သံုးသပ္ခ်က္ ေရးရန္

၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္လဲလွယ္ႏုိင္ျခင္း

"ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္း လက္ခံရရွိစဥ္ ပ်က္စီးေနျခင္း/ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွားယြင္းေနျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါက ျပန္လဲလွယ္ရန္ ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ၿပီး ၇ရက္အတြင္း ဖုန္း- 09 96 996 5500 သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပစၥည္းတူအသစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ျပန္လဲႏုိင္ပါသည္။ တူညီေသာပစၥည္းကို မရရွိႏုိင္ပါက ျပန္အမ္းေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ "


"ပစၥည္းကိုမလိုအပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ မလိုအပ္ေတာ့ျခငး္ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းကို သံုးစရာမလုိေတာ့၍ ျပန္ပို႕လုိျခင္း၊ မဝယ္လုိေတာ့ျခင္း၊ ဆိုဒ္မေတာ္ျခင္း၊ ဖြင့္ၾကည္႕ၿပီးမွ မႀကိဳက္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။"


လိုအပ္သည္႕ အေျခအေနမ်ား 
 1. ၁။ ကုန္ပစၥည္းသည္ နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကိုမိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။
 3. ၃။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။
 4. ၄။ ဖုန္း/တက္ဘလက္တုိ႕ကို ျပန္ပို႕ေဆာင္လွ်င္ ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းရွိကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ထားရပါမည္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္မ်ား ေပးထားျခင္းကို ျပန္ဖ်က္ထားရပါမည္။ Apple စက္မ်ားအတြက္ icloud အေကာင့္မ်ား unlock ထားရပါမည္။"

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိပါက ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း/လဲလွယ္လိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


Black Friday, Mobile Week, Fashion Week စေသာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသည္႕ပစၥည္းမ်ားကို နာအဆာပါျခင္း/က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမွားယြင္းျခင္းတို႕မွလြဲၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းလက္မခံပါ။


မည္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရမည္ကို အေသးစိတ္သိလုိပါက ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။