Popular Questions

Expand all

မိမိလိုခ်င္ေသာပစၥည္းကိုရွာေတြ႕ၿပီဆိုတာႏွင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ -

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုေစ်း၀ယ္လွည္းထဲသို႕ထည့္ရန္အတြက္ “၀ယ္ယူမည္” ကိုကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

  • ထိုအခါကုန္ပစၥည္းသည္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "ေစ်းဝယ္လွည္း" အတြင္းေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး “ေငြေပးေခ်ရန္” ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။
  • ထို႕ေနာက္ မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းကို ပို႕ေဆာင္ေပးေစလိုသည့္ လိပ္စာအတိအက်ႏွင့္ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္တို႕အား ျဖည့္သြင္းပါ။
  • "ပစၥည္းေအာ္ဒါအမွာအား အတည္ျပဳမည္" ကိုမႏွိပ္ခင္ မိမိဆႏၵရွိေသာေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို အရင္ေရြးပါ။

မိမိစိတ္တိုင္းက်ပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးလို႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ မည္သို႕ေငြေပးေခ်ရမွန္းမသိခဲ့လွ်င္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေပးေခ်စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ -

  • အိမ္အေရာက္ေငြေပးေခ်စနစ္ (သင့္ထံပစၥည္းေရာက္ရွိမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း)
  • ခရက္ဒစ္ကဒ္/ATM Card
  • ဘဏ္မွေငြလႊဲျခင္း

အဆင့္(၁)။ ။ ေအာ္ဒါပစၥည္းကိုလ်င္ျမန္စြာျပန္လည္လဲလွယ္ပါ။

အဆင့္(၂)။ ။ သင္ေအာ္ဒါမွာထားေသာပစၥည္းကိုထုပ္ပိုးပါ။
  • ပန္ပို႕ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ထုပ္ပိုးပါ။
  • တံဆိပ္မ်ား၊ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းရရွိထားေသာ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းပါ။
အဆင့္(၃)။ ။ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ပါ
  1. အကယ္၍ shop.com.mm မွလာယူေစလိုသည့္စိတ္ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွပစၥည္းလာယူမည့္အခ်ိန္ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါမယ္။
  2. ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျပန္ပို႕ခ်င္လွ်င္ေတာ့ ထုပ္ပိုးထားေသာဘူးတြင္ မိမိ၏လိပ္စာကိုထည့္သြင္းေရးသား၍ Shop.com.mm ရံုးခန္းသို႕လာေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳၿပီး အဆင့္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတုိင္းသာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ျပထားတဲ့ အျခားဘယ္လုိဝန္ေဆာင္ေၾကးကိုမွ ေပးစရာမလိုပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ သင္မွာယူထားေသာပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေန႕စဥ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း SMS ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုမွန္အသိေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းမွာလည္း သင့္ေအာ္ဒါအေျခအေနကိုသိႏိုင္ရန္ မိမိ၏အေကာင့္ နာမည္ေအာက္တြင္ ေအာ္ဒါနံပါတ္ကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။

Product & Prices

Expand all

Shop.com.mm မွာေရာင္းခ်လ်က္ရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးဟာ အသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အတုအပပစၥည္းမ်ား လံုးဝမေရာင္းခ်ပါ။ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ပစၥည္းေတြကိုအစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူးလို႕ သံသယရွိပါက [email protected] [email protected]�ႏုိင္ပါတ

ပစၥည္းမ်ားအားလံုးဟာ အသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳၿပီးပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိပါ။

ပင္မစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္ "ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအားလံုး" ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ရွာေဖြႏုိင္သလုိ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အေပၚဆံုးက "ရွာေဖြရန္" အကြက္ထဲမွာ ကိုယ္ရွာခ်င္တဲ့ပစၥည္းရဲ႕ အမည္ (သို႕) အမွတ္တံဆိပ္ (သို႕) အမ်ိဳးအစားကို ရိုက္ထည္႕ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳၿပီး အဆင့္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတုိင္းသာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ျပထားတဲ့ အျခားဘယ္လုိဝန္ေဆာင္ေၾကးကိုမွ ေပးစရာမလိုပါ။

Shop.com.mmမွ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားဟာ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳသာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းေတြကို ထပ္မံညွိႏွိဳင္းစရာ မလိုပါ။

ပစၥည္းတူၿပီး ေစ်းႏွဳန္းကြဲျပားတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ ေရာင္းခ်သူ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအျပားဆီက ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။

တခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္ ကုန္ပစၥည္းအညြန္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ Customer Service ငွာနကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးပါ။

အာမခံပါရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပံုေဘးညာဘက္မွာ ကုန္ပစၥည္းအာမခံပါရွိပါက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို [email protected] .ႏိုင္္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို ဝေ ့မန္ [email protected] .ႏိုင္္ပါတယ္။

ပစၥည္းလက္ခံရရွိတဲ့ ေန႕ကစၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို [email protected] .ႏိုင္္ပါတယ္။

အာမခံကဒ္ျပားေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူစဥ္က ရရွိတဲ့အာမခံကဒ္ျပားအေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံကဒ္ျပား ေပ်ာက္သြားရင္လည္း တရားဝင္ဆားဗစ္စင္တာမ်ားမွာ Shop မွာဝယ္ယူထားတဲ့ ေဘာက္ခ်ာကို ျပႏိုင္ရင္ အာမခံရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Issue still not solved?

Contact Us