24/7 Customer Care

Look up your question by issue type

Product & Price

Shop.com.mm မွာေရာင္းခ်လ်က္ရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးဟာ အသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အတုအပပစၥည္းမ်ား လံုးဝမေရာင္းခ်ပါ။ အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ပစၥည္းေတြကိုအစစ္အမွန္မဟုတ္ဘူးလို႕ သံသယရွိပါက [email protected] [email protected]ႏုိင္ပါတ


ပစၥည္းမ်ားအားလံုးဟာ အသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳၿပီးပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိပါ။

ပင္မစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္ "ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအားလံုး" ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ရွာေဖြႏုိင္သလုိ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အေပၚဆံုးက "ရွာေဖြရန္" အကြက္ထဲမွာ ကိုယ္ရွာခ်င္တဲ့ပစၥည္းရဲ႕ အမည္ (သို႕) အမွတ္တံဆိပ္ (သို႕) အမ်ိဳးအစားကို ရိုက္ထည္႕ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳၿပီး အဆင့္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတုိင္းသာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ျပထားတဲ့ အျခားဘယ္လုိဝန္ေဆာင္ေၾကးကိုမွ ေပးစရာမလိုပါ။

Shop.com.mmမွ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားဟာ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳသာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းေတြကို ထပ္မံညွိႏွိဳင္းစရာ မလိုပါ။

ပစၥည္းတူၿပီး ေစ်းႏွဳန္းကြဲျပားတဲ့ ပစၥည္းေတြဟာ ေရာင္းခ်သူ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအျပားဆီက ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။

တခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းေတြကို အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္ ကုန္ပစၥည္းအညြန္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ Customer Service ငွာနကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးပါ။

အာမခံပါရွိတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပံုေဘးညာဘက္မွာ ကုန္ပစၥည္းအာမခံပါရွိပါက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

အာမခံရွိတဲ့ပစၥည္းေတြကို အာမခံကဒ္ျပား ထည္႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံပါရွိတဲ့ ကုန္ပစၥည္းဆုိရင္ သက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္ဆားဗစ္စင္တာမ်ားမွာ သင္ဝယ္ယူထားတဲ့ပစၥည္းနဲ႕ အာမခံကဒ္ျပားကို ျပသႏိုင္ပါတယ္။

သင္ဝယ္ယူစဥ္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ အာမခံစည္းမ်ဥ္းအတုိင္းသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို [email protected] [email protected]္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို [email protected] [email protected]္ပါတယ္။

ပစၥည္းလက္ခံရရွိတဲ့ ေန႕ကစၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Customer Service ငွာနကို [email protected] [email protected]္ပါတယ္။

အာမခံကဒ္ျပားေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူစဥ္က ရရွိတဲ့အာမခံကဒ္ျပားအေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံကဒ္ျပား ေပ်ာက္သြားရင္လည္း တရားဝင္ဆားဗစ္စင္တာမ်ားမွာ Shop မွာဝယ္ယူထားတဲ့ ေဘာက္ခ်ာကို ျပႏိုင္ရင္ အာမခံရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Order

လြယ္ကူသက္သာစြာျဖင့္ Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္ တြင္ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ပါၿပီ

မိမိလိုခ်င္ေသာပစၥည္းကိုရွာေတြ႕ၿပီဆိုတာႏွင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ -


 • ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုေစ်း၀ယ္လွည္းထဲသို႕ထည့္ရန္အတြက္ “၀ယ္ယူမည္” ကိုကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • ထိုအခါကုန္ပစၥည္းသည္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "ေစ်းဝယ္လွည္း" အတြင္းေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး “ေငြေပးေခ်ရန္” ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္
 • ထို႕ေနာက္ မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းကို ပို႕ေဆာင္ေပးေစလိုသည့္ လိပ္စာအတိအက်ႏွင့္ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္တို႕အား ျဖည့္သြင္းပါ
 • "ပစၥည္းေအာ္ဒါအမွာအား အတည္ျပဳမည္" ကိုမႏွိပ္ခင္ မိမိဆႏၵရွိေသာေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို အရင္ေရြးပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ သင္မွာယူထားေသာပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေန႕စဥ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း SMS ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုမွန္အသိေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းမွာလည္း သင့္ေအာ္ဒါအေျခအေနကိုသိႏိုင္ရန္ မိမိ၏အေကာင့္ နာမည္ေအာက္တြင္ ေအာ္ဒါနံပါတ္ကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္တို႕၏ေအာ္ဒါမ်ားကုိ အခ်ိန္မွီပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ shop.com.mm မွ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ShopFirst အမွတ္အသားပါဝင္တဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ မွာယူပါက ၂၄နာရီအတြင္း ပို႕ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။

 • အကယ္၍ေအာ္ဒါျပန္ဖ်က္ခ်င္ပါက မွာယူထားေသာပစၥည္း မိမိထံသို႕မေရာက္ေသးမီ အခ်ိန္အေတာအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈဌာနသို႕ဖုန္းဆက္အေႀကာင္းႀကား၍ေသာ္လည္းေကာင္း [email protected] သို႕ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အီးေမးလ္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာ္ဒါကိုျပန္ဖ်က္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ထံသို႕ပစၥည္းေရာက္ရွိၿပီးသည့္ အခါတြင္လည္းေကာင္း ျပန္လဲလွွယ္ခ်င္သည္ဆိုပါက ပစၥည္းျပန္လဲျခင္းႏွင့္ ပို႕ေဆာင္ျခင္းအေႀကာင္းအရာတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ေအာ္ဒါပစၥည္းေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ shop.com.mm မွအေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ပစၥည္းအေျခအေနသိႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိအေကာင့္နာမည္ေအာက္တြင္ ေအာ္ဒါနံပါတ္ကိုရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနသို႕ ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ [email protected] သို႕ အီးေမးလ္ပို႕ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်း၀ယ္လွည္းထဲ ပစၥည္းထည့္သည့္အခါ အခက္အခဲေတြ႕ေနၿပီဆိုပါက မိမိ၀ယ္ယူလိုသည့္ပစၥည္း၏ ဆိုဒ္ႏွင့္အေရာင္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္ျပန္လည္စစ္ေဆးႀကည့္ပါ။ စစ္ေဆးၿပီးေသာ္လည္းအခက္အခဲထပ္ေတြ႕ေနပါက သင္၀ယ္ယူလိုေသာပစၥည္းမွာ ေရာင္းလို႕ကုန္သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕သို႕ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ [email protected] [email protected]ကာင္း အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

မိမိ၏အေကာင့္နာမည္ေအာက္တြင္သင့္ေအာ္ဒါနံပါတ္ကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ပစၥည္းအေျခအေနကိုသိႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍သင့္ေအာ္ဒါသည္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အတြင္း ပို႕ေဆာင္မႈမရွိပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕သို႕ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ [email protected] [email protected]ကာင္း အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွ ေအာ္ဒါကိုအတည္ျပဳၿပီးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ သင့္ဆီသို႕အီးေမးလ္ သို႕မဟုတ္ SMS/ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အသိေပးပါတယ္။ မွာယူထားေသာပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ေနေသာအခါမွာလည္း ႀကိဳတင္ဖုန္းဆက္အသိေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွပစၥည္းပို႕ေပးသည့္အခါမွာ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္ကို ေအာ္ဒါပစၥည္းႏွင့္တစ္ခါတည္းေပါင္းၿပီး ပို႕ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ လက္ခံမရရွိခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို shop.com.mm သို႕ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ ထိုစာရြက္စာတမ္းကိုေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ထို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈဌာနကို အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Shop.com အေကာင့္ရွိျခင္းျဖင့္ သင္တို႕ေစ်း၀ယ္သည့္အခါ လ်င္ျမန္လြယ္ကူသက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ အထူးအေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ shop.com.mm အေကာင့္ကို အီးေမးလ္လိပ္စာ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ facebook အေကာင့္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါတယ္။ Shop.com.mm အေကာင့္ကိုဖန္တီးရန္အတြက္ ဤေနရာကိုကလစ္တခ်က္ႏိွပ္လိုက္ပါ။

မိမိ၀ယ္ယူလိုေသာပစၥည္းမ်ားကို ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ္လည္း လက္ရွိ၌ပစၥည္းမရွိေသးသည့္အခါမ်ိဳးတို႕တြင္ ႀကိဳတင္ေအာ္ဒါမွာယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာ္ဒါမွာထားေသာပစၥည္းမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႕ထံသို႕ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူမွေဖာ္ျပထားေသာ ပို႕ေဆာင္ခ်ိန္အေတာအတြင္း သင္႕ထံသို႕ အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Payment

မိမိစိတ္တိုင္းက်ပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးလို႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ မည္သို႕ေငြေပးေခ်ရမွန္းမသိခဲ့လွ်င္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေပးေခ်စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ -

 • အိမ္အေရာက္ေငြေပးေခ်စနစ္ (သင့္ထံပစၥည္းေရာက္ရွိမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း)
 • ခရက္ဒစ္ကဒ္/ATM Card
 • ဘဏ္မွေငြလႊဲျခင္း

Shop.com.mm မွ သင္တို႕မွာယူထားေသာပစၥည္းကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးၿပီး ပစၥည္းကိုလက္ခံၿပီးသည့္အခါမွ ေငြေပးေခ်မႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ပစၥည္းကို ေအာ္ဒါမွာယူၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိ၀ယ္ယူလိုေသာပစၥည္းကို မွန္ကန္ေႀကာင္းအတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ႏွစ္သက္ရာေငြေပးေခ်စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္၏မည္သည္႕ Debit / Credit (VISA or MasterCard), UPI, JCP, MPU မ်ားႏွင့္မဆို ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္ - ဘဏ္မွထုတ္ျပန္ေသာေန႕စဥ္ေငြေၾကးလဲလွယ္သည္႕ႏွဳန္းအတုိင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုိ႕ကဒ္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ မည္သည္႕အဖုိးအခမွ ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား - ပံုမွန္အတုိင္းေအာ္ဒါျပဳလုပ္ၿပီး Debit / Credit ကဒ္ျဖင့္ေငြေခ်ရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေအာ္ဒါႏွင့္ေငြေပးေခ်ရန္နည္းလမ္းကို အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ Customer Service မွဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ထပ္မံအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းလာေရာက္ပို႕ေဆာင္သည္႕အခါ ပို႕ေဆာင္သူမွ POS machine ျဖင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ထဲမွ ေငြေပးေခ်ရမည္႕ပမာဏကို ႏွဳတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဤေနရာကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ

Shop.com.mm တြင္ ေနာက္ထပ္ေငြေပးေခ်မႈပံုစံတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မိမိတြင္ရွိေသာ ေဘာက္ခ်ာကိုအသံုးျပဳ၍လည္း ေငြေပးေခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္ဒါမွာယူၿပီး ေငြေပးေခ်မည့္အဆင့္ကိုေရာက္သည့္အခါ voucher box ထဲသို႕ လက္ေဆာင္ကဒ္ကုတ္နံပါတ္ကိုရိုက္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို ရိုးရွင္းစြာျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳၿပီး အဆင့္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတုိင္းသာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ျပထားတဲ့ အျခားဘယ္လုိဝန္ေဆာင္ေၾကးကိုမွ ေပးစရာမလိုပါ။

ပစၥည္းမ်ားကိုေအာ္ဒါမွာယူၿပီးလို႕ ကဒ္ျဖင့္ေငြေခ်ေတာ့မည့္အခ်ိန္ သံုးစြဲ၍မရျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ သင့္ကဒ္တြင္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပိုက္ဆံအလံုအေလာက္ရွိမရွိ၊ ကဒ္ active ျဖစ္မျဖစ္ အရင္ဆံုးစစ္ေဆးလိုက္ပါ။ ထိုအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ကဒ္ျပဳလုပ္ရာဘဏ္က ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာလ္တြင္ ေအာ္ဒါတစ္ခုကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္သာ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာေငြေပးေခ်မႈပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ shop.com.mm တြင္ အရစ္က်ေငြေပးေခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသးပါ။

Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာလ္တြင္ ျမန္မာေငြက်ပ္ကိုသာအသံုးျပဳ၍ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍မွာယူထားေသာေအာ္ဒါပစၥည္းက မိမိလက္ေဆာင္ကဒ္တြင္ပါရွိေသာ ေငြပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေနခဲ့လွ်င္ လိုအပ္ေသာေငြပမာဏကို ပစၥည္းလာပို႕တဲ့အခါ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Returns & Refunds

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွလြဲၿပီး အျခားပစၥည္းမ်ားကို Shop.com.mm တြင္ျပန္လဲႏိုင္ပါတယ္ -

 • အတြင္းခံမ်ား
 • ေရကူး၀တ္စံုမ်ား
 • အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈပစၥည္းမ်ား၊ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရေမႊးမ်ား
 • နားကပ္၊ ဆံပင္တုႏွင့္ ဘီးမ်ားကဲ့သို႕ေသာ တကိုယ္ေရသံုးပစၥည္းမ်ား
 • စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ား
နံပါတ္(၁) အေျခအေန -
 • မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႕၊ ၀က္ဆိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ သို႕မဟုတ္
 • ပစၥည္းကိုလံုး၀မလိုခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္
    အသံုးမျပဳထားသည့္ နဂိုမူလပံုစံအတိုင္း တံဆိပ္မျပဳတ္၊ ပါကင္မပ်က္ေစဘဲ ျပန္လည္ေပးပို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

    နံပါတ္(၂) အေျခအေန -
 • မွာယူထားသည့္ပစၥည္းလာပို႔သည့္အခ်ိန္မွာ ပ်က္စီးေနခဲ့ျခင္း၊ အျပစ္အနာအဆာျဖစ္ေနခဲ့ျခင္း၊ အတုျဖစ္ေနခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္
 • သင္ေအာ္ဒါတင္ထားေသာ ဖက္ရွင္ပစၥည္းဆိုဒ္လြဲေနခဲ့လွ်င္
အသံုးမျပဳထားသည့္နဂိုမူလပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းပူးတြဲျပန္လည္ပို႔ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္(၁)။ ။ ေအာ္ဒါပစၥည္းကိုလ်င္ျမန္စြာျပန္လည္လဲလွယ္ပါ။ အဆင့္(၂)။ ။ သင္ေအာ္ဒါမွာထားေသာပစၥည္းကိုထုပ္ပိုးပါ။
 • ျပန္ပို႕ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ထုပ္ပိုးပါ။
 • တံဆိပ္မ်ား၊ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းရရွိထားေသာ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းပါ။
အဆင့္(၃)။ ။ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ပါ။
 1. အကယ္၍ shop.com.mm မွလာယူေစလိုသည့္စိတ္ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွပစၥည္းလာယူမည့္အခ်ိန္ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါမယ္။
 2. ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျပန္ပို႕ခ်င္လွ်င္ေတာ့ ထုပ္ပိုးထားေသာဘူးတြင္ မိမိ၏လိပ္စာကိုထည့္သြင္းေရးသား၍ Shop.com.mm ရံုးခန္းသို႕လာေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္

ပို္၍အေသးစိတ္သိရွိလိုလွ်င္ေတာ့ ဤေနရာကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

မိမိေအာ္ဒါတင္ထားေသာပစၥည္းကို ပစၥည္းရရွိၿပီး ၇ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၅ ရက္ေန႕တြင္သင့္ေအာ္ဒါကိုလက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္ ၁၂ ရက္ေန႕အထိျပန္ပို႕ႏိုင္ပါတယ္။

သင္ျပန္အမ္းေငြကိုျပန္လည္ေတာင္းခံႏိုင္သည့္အေျခအေနေတြကေတာ့ -

 • ေငြလႊဲၿပီးသားပစၥည္းကိုလက္ခံမရရွိခင္ ေအာ္ဒါပယ္ဖ်က္ျခင္း
 • ပစၥည္းလာပို႕ခ်ိန္မွာ ေအာ္ဒါပယ္ဖ်က္ျခင္း
 • Shop.com.mm ၏စည္းမ်ဥ္းအရ ၇ ရက္အတြင္း ပစၥည္းျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ျခင္းတို႕အတြက္ ျပန္အမ္းေငြကိုရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိေအာ္ဒါမွာထားေသာပစၥည္းကို ျပန္လည္လဲလွယ္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာမည့္ျပန္အမ္းေငြကို Shop ေဘာင္ခ်ာ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္လႊဲေငြျဖင့္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

သင္ျပန္ပို႕ထားေသာပစၥည္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ လက္ခံရန္ အဆင္ေျပမေျပ စစ္ေဆးၿပီးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြကိုေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္ -
သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာပံုစံေပၚမူတည္၍ ျပန္အမ္းေငြရရွိခ်ိန္ႀကာျမင့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတို

ျပန္အမ္းေငြပံုစံ ျပန္အမ္းေငြႀကာခ်ိန္
Shop ေဘာင္ခ်ာ/td> သင္ျပန္ပုိ႕ထားေသာပစၥည္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွလက္ခံၿပီးသည္ႏွင့္ ၂ရက္မွ ၃ရက္အတြင္းေဘာင္ခ်ာကို သင့္ထံသို႕ပို႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘဏ္လႊဲေငြ ငြ သင့္၏ဘဏ္အေကာင့္ေပၚမူတည္၍ ၆ရက္မွ ၈ရက္အထိႀကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
 • မိမိစိတ္တိုင္းမက်၍ျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္းလို႕ျဖစ္ေစ ျပန္ပို႕လိုက္ေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစားထိုးပစၥည္းကိုျပန္ပို႕ရာတြင္ သင့္၏ေနရပ္လိပ္စာအေပၚမူတည္၍ ၅ရက္မွ ၁၃ရက္အထိႀကာျမင့္တတ္ပါသည္။

အကယ္၍ ဤသို႕ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိဘဲ Shop.com.mm သို႕အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွအတတ္ႏိုင္ဆံုး အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုသိခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားရွိပါကလည္း [email protected] [email protected][email protected]သည္။

ဟုတ္ကဲ့။ ပစၥည္းျပန္ပို႕တဲ့အခါ ရရွိလာမယ့္ျပန္အမ္းေငြမွာ ပို႕ေဆာင္ခကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ shop.com.mm မွ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္လဲလွယ္မည္ဆိုပါက ပို႕ေဆာင္ခေပးစရာလိုမည္မဟုတ္ပါ။

မိမိလဲလွယ္လိုသည့္ပစၥည္းတစ္ခုကိုသာ ပို႔ေပးရန္လိုသည့္အတြက္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေပးစရာမလိုပါ။

တကယ္လို႕သင္လဲလွယ္လိုသည့္ပစၥည္းက ျပန္အမ္းေငြမရႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ ဖုန္းဆက္၍အက်ိဳးအေႀကာင္းရွင္းျပၿပီး သင့္ထံသို႕ထုိပစၥည္းကို ျပန္လည္ပို႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပစၥည္းပို႕ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ၃ ႀကိမ္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ လူႀကီးမင္းတို႕ထံႀကိဳးစားပို႔ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃ႀကိမ္ျပည့္သြားခဲ့ရင္ေတာ့ဘက္မွ ျပန္လည္ပို႔ေပးမွာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ထံမွာ ထိုပစၥည္းကို ရက္ေပါင္း၆၀အထိ သိမ္းဆည္းေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွ ျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ၇ရက္အတြင္းမဟုတ္လွ်င္ လဲလွယ္၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ပို၍အေသးစိတ္သိခ်င္ပါက [email protected] သို႕ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ျပန္လဲေပးႏိုင္ေသာကာလေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္ ပစၥည္းမွာပါ၀င္ေသာ warranty ကိုအသံုးျပဳကာ ေရာင္းခ်သူထံသို႕တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

သင္တို႕ျပန္လည္ေပးပို႕ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ျပန္အမ္းေငြကို ဘဏ္အေကာင့္သို႕လႊဲသည့္အခါ shop.com.mm မွေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၆ရက္မွ ၈ရက္အတြင္း ပို႕ေပးသည့္အတြက္ေႀကာင့္ ပူပန္စရာမရွိဘဲ စိတ္ေအးလက္ေအးေနႏိုင္ပါတယ္။
အကယ္၍အဆင္မေျပဘူးထင္ရင္င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Shop.com.mm သို႕အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

မိမိအရင္မွာယူၿပီးသားပစၥည္း အဆင္မေျပသည့္အတြက္ျပန္လည္လဲလွယ္ခ်င္ေသာ္လည္း ပစၥည္းေရာင္းလို႕ကုန္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျပတ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ shop.com.mm ၏၀န္ေဆာင္မႈဌာနမွေနၿပီး လူႀကီးမင္းတို႕အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊အနီးစပ္ဆံုးပစၥည္းကိုရွာေဖြ၍ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းမွ ျပန္လည္လဲလွယ္မွဳကို အတည္ျပဳၿပီးၿပီဆိုသည္ႏွင့္ သင္တို႕၏ေနအိမ္သို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွစီစဥ္၍ လာေရာက္ေကာက္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္၁၀နာရီမတိုင္ခင္ ဆက္သြယ္ထားေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တရက္တည္းမွာပဲေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္းမွဆက္သြယ္လာေသာ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႕မွာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားအရ မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းကိုျပန္လည္လဲလွယ္လိုပါက ၀ယ္စဥ္ကပါ၀င္လာေသာ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းျပန္လည္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ျပန္လည္ေပးပို႕ထားေသာပစၥည္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွလက္ခံရရွိၿပီးသည္ႏွင့္ ပစၥည္းျပန္လဲေပးရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားျဖင့့္ ကိုက္ညီခ်က္ရွိမရွိ စစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအေနျဖင့္တစ္ရက္ႀကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျပန္အမ္းေငြကိုေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Delivery

Shop.com.mm တြင္မိမိႏွစ္သက္ေသာပစၥည္းကို ေအာ္ဒါမွာၿပီးသည္ႏွင့္ ထိုပစၥည္းလက္၀ယ္ရရွိရန္ႀကာခ်ိန္မွာ သင္တို႕၏ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာပစၥည္းေပၚမူတည္၍ ႀကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပို၍အေသးစိတ္သိရွိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Shopping Policy ကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္၍ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

မွာယူထားေသာပစၥည္းကို သင့္ထံမပို႔ေဆာင္ရေသးသေရြ႕ နဂိုမူလေပးထားေသာ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မတူညီေသာအျခားေနရာသို႕ ေျပာင္းလဲပို႕ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍အျခားေနရာေဒသသို႕ ပို႕ေပးေစခ်င္လွ်င္ေတာ့ မူရင္းေအာ္ဒါကိုပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အျခားေအာ္ဒါအသစ္အစားထုိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွေပးပို႕လိုက္ေသာ မည္သည့္ေအာ္ဒါပစၥည္းမဆို လာေရာက္ပို႕ေဆာင္သည့္အခ်ိန္ အထဲတြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ေအာ္ဒါကိုလက္မခံရေသးဘဲႏွင့္ အထဲရွိပါကင္ပိတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဤကဲ့သို႕ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ထိုေအာ္ဒါပစၥည္းကိုလက္မခံပါႏွင့္။ အကယ္၍မွမွားယြင္းၿပီးလက္ခံမိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းကေျခရာလက္ရာပ်က္ေနခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႕shop.com.mm သို႕ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုဆက္သြယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မွာယူထားေသာပစၥည္းကို shop.com.mm မွ အိမ္သို႕လာေရာက္ပို႕ေဆာင္သည့္အခ်ိန္ လက္မခံလိုက္ရေသာပစၥည္းမ်ားကို ေနာက္တစ္ေန႕ထပ္မံပို႕ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္မခံလိုက္ရေသာပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ ၃ႀကိမ္တိုင္တိုင္ပို႕ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၃ႀကိမ္ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္ေတာ့ သင့္ေအာ္ဒါကိုပယ္ဖ်က္လိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွ ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းကို သင္တို႕အိမ္သို႕မပို႕ေဆာင္ေပးခင္ ေအာ္ဒါမွာခ်ိန္တြင္ထည့္သြင္းထားေသာ လိပ္စာမွန္မမွန္ ႀကိဳတင္ဖုန္းဆက္ၿပီးအတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပို႕ေဆာင္ခအတြက္ကေတာ့ shop.com.mm ႏွင့္ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားကို သင္တို႔အိမ္အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ တည္ေနရာေပၚမူတည္၍ ေအာ္ဒါပစၥည္းပို႕ေဆာင္ခ်ိန္ႀကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ shop.com.mm တြင္ ေရာင္းခ်သူေျမာက္မ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ ထိုေရာင္းသူမ်ားထံမွပစၥည္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု ႀကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ တခါတေလေရာင္းခ်သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ပို႕ေဆာင္သည့္အခါမ်ိဳးလဲရွိသည့္အတြက္ ေအာ္ဒါလာပို႕သည့္အခါ ပစၥည္းအကုန္မပါလာဘဲ က်န္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ shop.com.mm ၀က္ဆိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ပို႕ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း သင္တို႕၏ေအာ္ဒါမ်ားကို အခ်ိန္မွီပို႕ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ေအာ္ဒါမွာယူသည့္အခ်ိန္ ပစၥည္းလာပို႕ေစလိုသည့္ လိပ္စာကိုထည့္သြင္းသည့္အခါ မိမိအဆင္ေျပမည့္လိပ္စာကိုေရးထည့္ႏိုင္ၿပီး ထိုလိပ္စာအေရာက္ မွာယူထားေသာေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားကို shop.com.mm မွ ပို႕ဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Shop.com.mm အြန္လိုင္းေရွာ႔ပင္းေမာလ္တြင္ ၀ယ္ယူအားေပးသူတိုင္း အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းျခင္းမရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ မွာယူထားေသာေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားသို႕ေပးပို႔ေနေသာေႀကာင့္ ေအာ္ဒါလာမပို႕မွာကို စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ စိတ္တိုင္းက်ေစ်း၀ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပစၥည္းကိုစစ္ေဆးလက္ခံၿပီးမွ ေငြရွင္းရတာႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားအတြက္ အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ shop.com.mm မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။

ေအာ္ဒါမွာယူထားေသာပစၥည္း shop.com.mm သို႕ေရာက္ရွိၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွဖုန္းဆက္ေပးသည့္အခါ shop.com.mm သို႕ ေအာ္ဒါပစၥည္းကိုလာယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ shop.com.mm တြင္ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႕ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္ေပးသည့္စနစ္ မရွိေသးပါ။

အကယ္၍ထုိကဲ့သို႕ ျပႆနာရွိလာခဲ့လွ်င္ shop.com.mm သို႕ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွအဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းႏွင့္မဟုတ္ဘဲ [email protected] သို႕လည္း အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Login my account

 • ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ "My Account" ကိုကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။
 • ၿပီးလွ်င္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚဆံုးတြင္ရွိေသာ "sign up" ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ
 • ႏွိပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ပါ။
 • လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ "အတည္ျပဳမည္" ကိုကလစ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္လို႕ရသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
 • ထို႕ေနာက္ Shop.com.mm မွႀကိဳဆိုေသာအေနျဖင့္ သင့္ဆီသို႕ အီးေမးလ္ပို႕ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • ဦးစြာပထမ "သင္၏အေကာင့္" ကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "log in" ကိုေနာက္ထပ္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 • ထို႕ေနာက္ သင္ယခင္ကျပဳလုပ္ထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာကိုထည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ "Proceed" ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • Password အသစ္ျပန္လုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပို႕ရန္အတြက္ "Forgot your Password" ခလုတ္ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

လာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးလိုသည့္လိပ္စာကို အသစ္ထည့္သြင္းခ်င္လွ်င္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ -

 • ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "သင္၏အေကာင့္" ကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ( အကယ္၍ log in ၀င္ၿပီးသားဆိုလွ်င္ေတာ့ သင့္နာမည္ကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ )
 • ထို႕ေနာက္ ဘယ္ဖက္တြင္ရွိေသာ "သင္၏လိပ္စာမ်ား" ကိုကလစ္ထပ္မံႏွိပ္ပါ။
 • ေနာက္တဆင့္အေနႏွင့္ "လိပ္စာအသစ္ထည္႕မည္" ကိုကလစ္ႏွိပ္ၿပီး လိပ္စာအသစ္ကိုအေသးစိတ္ထည့္သြင္းၿပီးသည့္အခါ "လိပ္စာအားသိမ္းဆည္းမည္" ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿပီးဆံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းတို႕၏အေကာင့္ကို အျမဲတမ္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေနေစရန္အတြက္ မ်ားျပားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္းပဲ သင္အရင္ထည့္သြင္းထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာေနရာတြင္ အသစ္တစ္ခုကိုထည့္သြင္းအစားထိုးျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ Shop.com.mm တြင္ အေကာင့္ sign up လုပ္သည့္အခါမွာ အီးေမးလ္ထည့္သြင္းေပးရန္လိုပါသည္။ သင္တို႕မွာယူထားေသာ ေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအျမဲမျပတ္သတင္းပို႕ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာကိုေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထည့္သြင္းထားေသာအသံုးျပဳသူနာမည္အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး shop.com.mm တြင္ log in ၀င္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 • ပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "သင္၏အေကာင့္" ဟုေရးထားေသာေနရာကိုကလစ္တခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ( အကယ္၍ log in ၀င္ၿပီးသားဆိုလွ်င္ေတာ့ သင့္နာမည္ကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ )
 • ထို႕ေနာက္ "အေကာင့္စီမံခန္႕ခြဲ႕ရန္" ကိုကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ညာဘက္ရွိ "ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္" ေအာက္တြင္ "Password ေျပာင္းလဲရန္" ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 • ေနာက္တဆင့္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ၿပီး "အတည္ျပဳမည္" ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ password ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းအသံုးမျပဳလုိပါက မသံုးဘဲထားရွွိႏုိင္ၿပီး Shop.com.mm တြင္ မိမိစိတ္တိုင္းက် ၀င္ေရာက္ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႕၏အေကာင့္မ်ားကို မဖ်က္ဘဲထားတာက အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မွာပါ။

အကယ္၍ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႕Shop.com.mm သို႕ လာေရာက္မလည္ပတ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ မည္သည့္အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တို႕ယခင္ဖန္တီးထားေသာအေကာင့္မ်ားက ဖ်က္ပစ္ျခင္းမရွိဘဲ Shop.com.mm မွ အျမဲတမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေနပါတယ္။

Shop First

Shop.com.mm တြင္မွာယူထားေသာေအာ္ဒါပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိေနရာမ်ားသို႕ ၂၄ နာရီအတြင္း အိမ္အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးေနေသာ ထိပ္တန္း၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းမြန္ဆံုးအရည္အေသြးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာပို႕ေဆာင္ေနၿပီး ပစၥည္းမ်ားကုန္သြားျခင္းေႀကာင့္ ေအာ္ဒါပို႕ခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးသြားျခင္းမရွိေစရန္ အာမခံပါတယ္။

Shop First စနစ္သည္ Shop.com.mm တြင္ရွိေသာပစၥည္းတိုင္းတြင္ေတာ့ မထည့္သြင္းထားပါ။ အကယ္၍ မိမိမွာယူလိုေသာပစၥည္းတြင္ Shop First စနစ္ပါ၀င္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ shop.com.mm စာမ်က္ႏွာတြင္ Shop First အမွတ္အသားကိုရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးထဲကရွာရတာမလြယ္ကူဘူးထင္လွ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္ဖက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ Shop First ကိုကလစ္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္၏ပို႕ေဆာင္ေပးေစလိုေသာ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ Shop First ပို႕ေဆာင္မႈစနစ္မွာ ေနရာတိုင္းအတြက္မရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းပဲ ေနာင္လာမည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ Shop First စနစ္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႕ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ားကိုေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မရႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ပစၥည္းျပန္လည္လဲလွယ္လိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွအတတ္ႏိုင္ဆံုး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ ပစၥည္းကိုလာေရာက္ေကာက္ယူၿပီး အစားထိုးပစၥည္းအသစ္ကိုေပးပို႕မွာျဖစ္ပါတယ္။

Popular Questions

မိမိလိုခ်င္ေသာပစၥည္းကိုရွာေတြ႕ၿပီဆိုတာႏွင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ -

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းကိုေစ်း၀ယ္လွည္းထဲသို႕ထည့္ရန္အတြက္ “၀ယ္ယူမည္” ကိုကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။

 • ထိုအခါကုန္ပစၥည္းသည္ ညာဖက္ေထာင့္အေပၚတြင္ရွိေသာ "ေစ်းဝယ္လွည္း" အတြင္းေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး “ေငြေပးေခ်ရန္” ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • ထို႕ေနာက္ မိမိမွာယူထားေသာပစၥည္းကို ပို႕ေဆာင္ေပးေစလိုသည့္ လိပ္စာအတိအက်ႏွင့္ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္တို႕အား ျဖည့္သြင္းပါ။
 • "ပစၥည္းေအာ္ဒါအမွာအား အတည္ျပဳမည္" ကိုမႏွိပ္ခင္ မိမိဆႏၵရွိေသာေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို အရင္ေရြးပါ။

မိမိစိတ္တိုင္းက်ပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးလို႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ မည္သို႕ေငြေပးေခ်ရမွန္းမသိခဲ့လွ်င္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေပးေခ်စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ -

 • အိမ္အေရာက္ေငြေပးေခ်စနစ္ (သင့္ထံပစၥည္းေရာက္ရွိမွ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း)
 • ခရက္ဒစ္ကဒ္/ATM Card
 • ဘဏ္မွေငြလႊဲျခင္း
အဆင့္(၁)။ ။ ေအာ္ဒါပစၥည္းကိုလ်င္ျမန္စြာျပန္လည္လဲလွယ္ပါ။
အဆင့္(၂)။ ။ သင္ေအာ္ဒါမွာထားေသာပစၥည္းကိုထုပ္ပိုးပါ။
 1. ပန္ပို႕ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ထုပ္ပိုးပါ။
 2. တံဆိပ္မ်ား၊ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းရရွိထားေသာ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းပါ။
အဆင့္(၃)။ ။ ပစၥည္းကိုျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ပါ
 • ါ။ အကယ္၍ shop.com.mm မွလာယူေစလိုသည့္စိတ္ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွပစၥည္းလာယူမည့္အခ်ိန္ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါမယ္။
 • ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျပန္ပို႕ခ်င္လွ်င္ေတာ့ ထုပ္ပိုးထားေသာဘူးတြင္ မိမိ၏လိပ္စာကိုထည့္သြင္းေရးသား၍ Shop.com.mm ရံုးခန္းသို႕လာေရာက္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေအာ္ဒါအတည္ျပဳၿပီး အဆင့္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ပမာဏအတုိင္းသာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မေဖာ္ျပထားတဲ့ အျခားဘယ္လုိဝန္ေဆာင္ေၾကးကိုမွ ေပးစရာမလိုပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ သင္မွာယူထားေသာပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေန႕စဥ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း SMS ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုမွန္အသိေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းမွာလည္း သင့္ေအာ္ဒါအေျခအေနကိုသိႏိုင္ရန္ မိမိ၏အေကာင့္ နာမည္ေအာက္တြင္ ေအာ္ဒါနံပါတ္ကိုထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။

Issue still not solved?

Contact Us