Infinity Tiger's Eye Bracelet – All Black

Ks 9,900
အရည္အတြက္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Ayeyarwady,Bogale,Bogale
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
6 - 8 ရက္မ်ား
Ks 1,750
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္္းလဲသြားျခင္းအတြက္ အက်ုဳံးမဝင္ပါ
အာမခံမပါဝင္ပါ
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
အခ်က္အလက္လုံေလာက္မွဳမရွိပါ
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
0%
ေရာင္းခ်သူဆိုဒ္

ကုန္ပစၥည္းInfinity Tiger's Eye Bracelet – All Blackအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • A chatoyant gemstone having gold to red-brown color
 • Being Mined in South Africa, Australia, Burma, Canada, India, Namibia, and the United States
 • One of the most popular golden brown gemstones
 • Slip comfortably over the wrist for instant on-the-go style
 • Perfect accessory with neutrals and earth tones
 • Believe Tiger's Eyes can make them calm
 • Additional shipping fees will be charged.
က်ားမ်က္လုံးလက္ေကာက္မ်ားသည္ က်ားမ်က္လုံးဟုေခၚသည့္ ေရႊေရာင္မွ နီညိဳေရာင္အထိရွိတတ္ေသာ အေရာင္ေျပာင္းေက်ာက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေျပာင္လက္ေနေသာေရာင္ျပန္ပါဝင္ၿပီး ေရာမစစ္သားမ်ားသည္ စစ္ပြဲအတြင္း၌ ကာကြယ္မႈေပးသည္ဟူေသာယံုၾကည္မႈျဖင့္ သိန္းငွက္သို႔မဟုတ္ ျခေသၤ့အရိုးအစြယ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္စပ္ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေသာေက်ာက္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၈၀၀ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေတာင္အာဖရိက တြင္တစ္ဖန္ျပန္လည္ေတြ႔ရွိၿပီး ရတနာပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ားမ်က္လုံးေက်ာက္ကိုဝတ္ဆင္လာၾကသည္။ အေမရိက၊ နမ္ဗီယား၊ အိႏၵိယ၊ကေနဒါ၊ ျမန္မာ၊ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ အဓိကရွိပါသည္။ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေက်ာက္တစ္မ်ိဳးအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနၿပီး အမ်ားစုက ေရႊေရာင္လႊမ္းၿပီး ေၾကာင္မ်က္လုံမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳေနေသာေက်ာက္သည္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈရေစရန္ ကူညီေပးသည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏုိင္ေသာပုံစံထုတ္လုပ္ထားၿပီး သဘာဝတရားႀကီးႏွင့္ ကမၻာ၏ အေကာင္းဆုံးအဆင္တန္ဆာတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ားမ်က္လုံးသည္လည္း အျခားသဘာဝေက်ာက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဂရုစိုက္မႈမရွိလွ်င္ ပ်က္စီးႏုိင္ပါသည္။ ဆပ္ျပာေရေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး ႏူးညံ့ေသာအဝတ္စျဖင့္ သုတ္ရပါမည္။ အျခားလက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္အတူမထားျခင္းက ျခစ္ရာ အစင္းရာမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္သည္ ဆီ၊ေရေမႊးႏွင့္ အျခားဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်ာက္၏ ၾကြယ္ဝေသာ အေရာင္ကို သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား shop.com.mm online shopping mall တြင္ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားInfinity Tiger's Eye Bracelet – All Black

 • အမွတ္တံဆိပ္
  INFINITY
 • SKU
  IN166FA13G9MONAFAMZ-75503
 • Model
  IFTE

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ Infinity Tiger's Eye Bracelet – All Black

4.0/5
4 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0
ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေဝဖန္အၾကံျပဳစာ
စစ္ခ်သည္။:အားလံုး ၾကယ္
စီစဥ္သည္။:သက္ဆုိင္သည့္
1 ႏွစ္အၾကာ
မွ Ko Y.
Infinity Tiger's Eye Bracelet – All Black အလွအပအတြက္ေရာ က်န္းမာေရးအတြက္ပါ၀တ္ျဖစ္တယ္ လွလဲလွတယ္
0
ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။