Jaquar HSH-1737 95mm Dia Round Shape Hand Shower (Single Function)

Ks 24,000
အရည္အတြက္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Ayeyarwady,Bogale,Bogale
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
6 - 8 ရက္မ်ား
အခမဲ့
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္းလဲသြားပါက ျပန္ေပးပို႔နိုင္သည္
အာမခံမပါဝင္ပါ
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
အခ်က္အလက္လုံေလာက္မွဳမရွိပါ
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
0%
ေရာင္းခ်သူဆိုဒ္

ကုန္ပစၥည္းJaquar HSH-1737 95mm Dia Round Shape Hand Shower (Single Function)အေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • 10 Years Warranty
 • အရည္အေသြးျပည့္၀ျခင္း
 • လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း
 • ၅ ႀကိမ္တိုင္တိုင္စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားျခင္း
 • ေႀကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ခိုင္ခံ့အႀကမ္းခံျခင္း
 • ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • 95mm
 • အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။
မိမိတုိ႕ေနအိမ္၏ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းရွိ ေရပန္းကိုဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္စိတ္ကူးေနပါက Jaquar မွထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ေရပန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳဖို႕အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ Jaquar အမွတ္တံဆိပ္ရွိ hand shower မ်ားသည္ မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္မွလိုက္မမွီႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ အထူးစီမံထုတ္လုပ္ထားသည္ပါသည္။ ထို႕အတြက္လည္း အံ့ႀသဖြယ္၊ မွင္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာခိုင္ခ့ံမႈကို ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါသည္။ ေရထြက္အားလည္းလြန္စြာမွေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ Jaquar hand shower မ်ားကိုတပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ေခာတ္မွီဆန္းသစ္ေသာလူေနမႈဘ၀ကို ရယူလုိက္ပါ။ ပါ၀င္ပစၥည္းအားျဖင့္လည္း ေႀကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေႀကာင့္ အလြန္အမင္းခိုင္ခံ့အႀကမ္းခံမွာျဖစ္၍ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း မရွိမျဖစ္ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာတံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ၎၏သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္ေသာပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ေခ်ာမြတ္ေတာက္ေျပာင္သည့္ပံုစံတို႕က အိမ္တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းႏွင့္ လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္ေစမည့္ အေႀကာင္းအရင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ပိုင္းအျမင္သည္ပဲေကာင္းမြန္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕သံုးစြဲသည့္အခါမွာလည္း မည္မွ်အသံုး၀င္သည္ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား Shop.com.mm online shopping mall တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။


About the Brand


1960 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Jaquar အုပ္စုသည္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိက္ပိုင္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ အိႏၵိယထုတ္လုပ္သူျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မွီပစၥည္းမ်ားကုိတီထြင္ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစပ်ိဳးလာခဲ့ေသာ Jaquar သည္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္တြင္ ေနရာတစ္ခုကိုရရွိထားပါသည္။ ၎၏ေရခ်ိဳးခန္းပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားေႀကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရပန္းစနစ္မ်ား၊ ေရအိမ္ခလုတ္မ်ား၊ ေရပူေရေအးစက္မ်ား အစရွိသည္တို႕ကိုလည္း ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Jaquar သည္ ၎တို႕၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအခန္းက႑တို႕တြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါသည္။ အဓိကရံုးကို အိႏၵိယတြင္ အေျခစိုက္ထားတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ လည္ပတ္ေနပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မွီေရဘံုပိုင္ေခါင္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၼဏီမ်ားထဲတြင္ Jaquar သည္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈမ်ား၊ သူမတူေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလူသိမ်ားထင္ရွာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ Jaquar သည္ သင္တို႕၏ေရခ်ိဳးခန္းတို႕ကို ဇိမ္ခံစရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားJaquar HSH-1737 95mm Dia Round Shape Hand Shower (Single Function)

 • အမွတ္တံဆိပ္
  Jaquar
 • SKU
  JA499HL0EXUNKNAFAMZ-80274
 • Warranty Policy EN
  (Binary/Image)
 • Model
  HSH-1737

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ Jaquar HSH-1737 95mm Dia Round Shape Hand Shower (Single Function)

4.5/5
4 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 3
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္္ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္အၾကံျပုစာမ်ားမရွိေသးပါ။

ကုန္ပစၥည္းတြင္ ေဝဖန္အၾကံျပဳစာမရွိေသးပါ။တျခားသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ဘယ္လုိထင္လဲဆုိတာ သိေစလုိက္ပါ။

ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။