Jaquar SHA-549D8 8mm Dia & 1.5M Chrome Plated Metal Hose

Ks 25,000
အရည္အတြက္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Ayeyarwady,Bogale,Bogale
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
6 - 8 ရက္မ်ား
Ks 1,750
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္းလဲသြားပါက ျပန္ေပးပို႔နိုင္သည္
အာမခံမပါဝင္ပါ
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
အခ်က္အလက္လုံေလာက္မွဳမရွိပါ
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
0%
ေရာင္းခ်သူဆိုဒ္

ကုန္ပစၥည္းJaquar SHA-549D8 8mm Dia & 1.5M Chrome Plated Metal Hoseအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • 10 Years Warranty
 • အရည္အေသြးျပည့္၀ျခင္း
 • လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္း
 • ၅ ႀကိမ္တိုင္တိုင္စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားျခင္း
 • ေႀကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ခိုင္ခံ့အႀကမ္းခံျခင္း
 • ေရရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • ခရိုမီယံသတၱဳရည္စိမ္ထားျခင္း
 • အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။
ေရပန္းႏွင့္ေရခ်ိဳးသည့္အခါမွာ ဇိမ္က်က်ျဖင့္ေရခ်ိဳးရသည္ကိုႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာသူမ်ားအတြက္ Jaquar ေရပိုက္မ်ားသည္ေရြးခ်ယ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႕ေနအိမ္ရွိေရခ်ိဳးခန္းကို ေခာတ္မွီစတိုင္က်လွပေသာအျမင္ကို ေပးစြမ္းမွာျဖစ္သလို အရည္အေသြးအားျဖင့္အသံုး၀င္မႈကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲေနစဥ္အတြင္းမွာ Jaquar ေရပိုက္၏အံ့ႀသဖြယ္ေကာင္းမႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းသိျမင္လာႏိုင္မွာပါ။ သင့္တင့္မွ်တေသာေရပိုက္အရွည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္း ယခင္မွီရန္ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားကိုပါ ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ခိုင္ခံ့က်စ္လ်စ္ေသာအရည္အေသြးရွိမႈေႀကာင့္ ေရယိုစိမ့္မႈတစံုတရာရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ခရိုမီယံသတၱဳစိမ္ထားသည့္အတြက္ ေတာက္ေျပာင္လင္းလက္ေသာအသြင္သ႑ာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္မွာျဖစ္သကဲ့သို႕ ေႀကး၀ါျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ အခ်ိန္ႀကာႀကာအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား Shop.com.mm online shopping mall တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။


About the Brand


1960 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Jaquar အုပ္စုသည္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိက္ပိုင္းဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ အိႏၵိယထုတ္လုပ္သူျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မွီပစၥည္းမ်ားကုိတီထြင္ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစပ်ိဳးလာခဲ့ေသာ Jaquar သည္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကမာၻ႕ေစ်းကြက္တြင္ ေနရာတစ္ခုကိုရရွိထားပါသည္။ ၎၏ေရခ်ိဳးခန္းပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားေႀကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေရပန္းစနစ္မ်ား၊ ေရအိမ္ခလုတ္မ်ား၊ ေရပူေရေအးစက္မ်ား အစရွိသည္တို႕ကိုလည္း ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Jaquar သည္ ၎တို႕၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအခန္းက႑တို႕တြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါသည္။ အဓိကရံုးကို အိႏၵိယတြင္ အေျခစိုက္ထားတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ လည္ပတ္ေနပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မွီေရဘံုပိုင္ေခါင္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၼဏီမ်ားထဲတြင္ Jaquar သည္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား၏အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈမ်ား၊ သူမတူေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလူသိမ်ားထင္ရွာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ Jaquar သည္ သင္တို႕၏ေရခ်ိဳးခန္းတို႕ကို ဇိမ္ခံစရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားJaquar SHA-549D8 8mm Dia & 1.5M Chrome Plated Metal Hose

 • အမွတ္တံဆိပ္
  Jaquar
 • SKU
  JA499HL1ENUY8NAFAMZ-80280
 • Warranty Policy EN
  (Binary/Image)
 • Model
  SHA-549D8

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ Jaquar SHA-549D8 8mm Dia & 1.5M Chrome Plated Metal Hose

4.3/5
4 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 2
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0

ကုန္ပစၥည္းႏွင့္္ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္အၾကံျပုစာမ်ားမရွိေသးပါ။

ကုန္ပစၥည္းတြင္ ေဝဖန္အၾကံျပဳစာမရွိေသးပါ။တျခားသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ဘယ္လုိထင္လဲဆုိတာ သိေစလုိက္ပါ။

ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။