Konfulon Y1308 Power Bank 13200mAh - အနီေရာင္

အေသးစိတ္ ၾကည္႕ရွဳရန္
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • Brand : Konfulon
 • Model : Y1308
 • For mobile phone / iPhone / iPad / PSP / MP4
 • Capacity : 13200mAh
 • Input : Micro DC 5 V / 1A
 • Output : USB 1 DC 5V / 2.1A
 • ေရာင္းခ်သူ Konfulon Myanmar Company Limited
 • ပစၥည္းပို႕ရန္ ၾကာခ်ိန္ ပို႕ေဆာင္မည္႕ရက္: 2018 မတ် 23
ပစၥည္းေရာက္ ေငြေခ်စနစ္
၇ရက္အတြင္း အခမဲ့ျပန္ပို႕ႏိုင္မွဳ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ : Return Policy

ကုန္ပစၥည္း စစ္မွန္မွဳ
 • 5 မွတ္
  (1)
 • 4 မွတ္
  (0)
 • 3 မွတ္
  (0)
 • 2 မွတ္
  (0)
 • 1 မွတ္
  (0)
ပ်မ္းမွ်အမွတ္ေပးခ်က္
5
1 ႏႈန္းအား အေျခခံ၍
ဤကုန္ပစၥည္းအား သင္ယခင္က သံုးစြဲဖူးပါသလား?
သံုးသပ္ခ်က္ ေရးရန္
မွတ္ခ်က္အားလံုး
သင့္ရဲ့ mobile phones, tablets စသည့္ portable devices တို႔ကို Konfulon Y1308 Power Bank 13200mAh ႏွင့္ အားအျပည့္ ျဖည့္သြင္းလုိက္ပါ။ လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္းနဲ႔ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူရံုသာမက မိမိ၏ Mobile Devices မ်ား၏ လိုအပ္ေသာ အားကို လ်င္ျမန္စြာ အျပည့္အ၀ ျဖည့္သြင္းေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာပါသည္။ ဘယ္ေနရာသြားသြား ဖုန္းအားကုန္မွာကို ပူပန္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး အလြယ္တကူ အားျဖည့္သြင္းလို႔ရပါသည္။ ယခုပစၥည္းကို shop.com.mm online shopping mall တြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။


About the Brand
Konfulon သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အၾကီးမားဆံုး မိုဘိုင္းဆက္စပ္ပစၥည္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ခ်ီေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Guangzhou ျမိဳ႔တြင္ တည္ရွိျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အရည့္အေသြး ျပည့္မွီကာ အေကာင္းဆံုး မိုဘိုင္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ဖုန္းအားသြင္းၾကိဳးမ်ား ၊ USB ေကဘယ္မ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ဘက္ထရီ မ်ား၊ ပါ၀ါဘန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခား မိုဘိုင္း ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အဓိက ထား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမင့္မားေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ၁၀၀ ရာခို္င္ႏွုန္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရပါသည္။ Konfulon သည္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၏ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မွုအတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • Brand : Konfulon
 • Model : Y1308
 • For mobile phone / iPhone / iPad / PSP / MP4
 • Capacity : 13200mAh
 • Input : Micro DC 5 V / 1A
 • Output : USB 1 DC 5V / 2.1A
 • USB 2 DC 5V / 1.0A
 • အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္မွုအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္ Y1308 Power Bank 13200mAh - အနီေရာင္
SKU
KO474EL0IG8VWNAFAMZ
ေမာ္ဒယ္လ္
Y1308
Weight (kg)
0.2

၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္လဲလွယ္ႏိုင္ျခင္း

"ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္း လက္ခံရရွိစဥ္ ပ်က္စီးေနျခင္း/ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွားယြင္းေနျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါက ျပန္လဲလွယ္ရန္ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ၿပီး ၇ရက္အတြင္း ဖုန္း- 09 96 996 5500 သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပစၥည္းတူအသစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ျပန္လဲႏုိင္ပါသည္။ တူညီေသာပစၥည္းကို မရရွိႏုိင္ပါက ျပန္အမ္းေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ "


"ပစၥည္းကိုမလိုအပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ မလိုအပ္ေတာ့ျခငး္ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းကို သံုးစရာမလုိေတာ့၍ ျပန္ပို႕လုိျခင္း၊ မဝယ္လုိေတာ့ျခင္း၊ ဆိုဒ္မေတာ္ျခင္း၊ ဖြင့္ၾကည္႕ၿပီးမွ မႀကိဳက္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။"


လိုအပ္သည္႕ အေျခအေနမ်ား

 1. ၁။ ကုန္ပစၥည္းသည္ နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကိုမိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။

 3. ၃။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိပါက ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း/လဲလွယ္လိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


Black Friday, Mobile Week, Fashion Week စေသာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသည္႕ပစၥည္းမ်ားကို နာအဆာပါျခင္း/က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမွားယြင္းျခင္းတို႕မွလြဲၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းလက္မခံပါ။


မည္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရမည္ကို အေသးစိတ္သိလုိပါက ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။