Melkco (Acc-0104) 9H Samsung Galaxy S5 ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အကာ - အၾကည္ေရာင္

အေသးစိတ္ ၾကည္႕ရွဳရန္
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • Melkco 9H Glass Wall Screen Protector
 • For Samsung S5
 • Crystal clear
 • Additional shipping fees will be charged.
 • ေရာင္းခ်သူ Strategic Business Gateway Company Limited
 • ပစၥည္းပို႕ရန္ ၾကာခ်ိန္ 3 - 5 ရက္ ရုံးဖြင့္ရက္အတြင္း ပို႕ေပးပါသည္။
ပစၥည္းေရာက္ ေငြေခ်စနစ္
၇ရက္အတြင္း အခမဲ့ျပန္ပို႕ႏိုင္မွဳ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ : Return Policy

ကုန္ပစၥည္း စစ္မွန္မွဳ
 • 5 မွတ္
  (0)
 • 4 မွတ္
  (1)
 • 3 မွတ္
  (0)
 • 2 မွတ္
  (0)
 • 1 မွတ္
  (0)
ပ်မ္းမွ်အမွတ္ေပးခ်က္
4
1 ႏႈန္းအား အေျခခံ၍
ဤကုန္ပစၥည္းအား သင္ယခင္က သံုးစြဲဖူးပါသလား?
သံုးသပ္ခ်က္ ေရးရန္
Melkco ကုမၸဏီကုိ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မိသားစုလုပ္ငန္းအျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထုိမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာကာ ဂ်ာမန္ေစ်းကြက္အထိပါ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာ သားေရကုိအသုံးျပဳထားၿပီး ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြး၊ သစ္လြင္လွပေသာ ဒီဇုိင္းတုိ႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ နာမည္ရကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Melkco မွထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆန္းသစ္ေသာစိတ္ကူး၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမီ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ အေကာင္းဆုံးတီထြင္ဖန္တီးထားသည့္အတြက္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္အာရုံကုိ ညွိဳ႕ယူဖမ္းစားႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အသစ္အသစ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိလာေသာ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကုိ မူလလက္ေဟာင္းနည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္လုိက္ၿပီး ပုိမိုအဆင့္မီေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားထံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • Melkco 9H Glass Wall Screen Protector
 • For Samsung S5
 • Crystal clear
 • Additional shipping fees will be charged.
ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္ (Acc-0104) 9H Samsung Galaxy S5 ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္အကာ - အၾကည္ေရာင္
SKU
ME055ELAAEZBNAFAMZ
ေမာ္ဒယ္လ္
Acc-0104
Weight (kg)
0.2
Colour
Crystal Clear

၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္လဲလွယ္ႏိုင္ျခင္း

"ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္း လက္ခံရရွိစဥ္ ပ်က္စီးေနျခင္း/ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွားယြင္းေနျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါက ျပန္လဲလွယ္ရန္ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ၿပီး ၇ရက္အတြင္း ဖုန္း- 09 973 203 566သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပစၥည္းတူအသစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ျပန္လဲႏုိင္ပါသည္။ တူညီေသာပစၥည္းကို မရရွိႏုိင္ပါက ျပန္အမ္းေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ "


"ပစၥည္းကိုမလိုအပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ မလိုအပ္ေတာ့ျခငး္ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းကို သံုးစရာမလုိေတာ့၍ ျပန္ပို႕လုိျခင္း၊ မဝယ္လုိေတာ့ျခင္း၊ ဆိုဒ္မေတာ္ျခင္း၊ ဖြင့္ၾကည္႕ၿပီးမွ မႀကိဳက္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။"


လိုအပ္သည္႕ အေျခအေနမ်ား

 1. ၁။ ကုန္ပစၥည္းသည္ နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကိုမိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။

 3. ၃။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိပါက ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း/လဲလွယ္လိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


Black Friday, Mobile Week, Fashion Week စေသာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသည္႕ပစၥည္းမ်ားကို နာအဆာပါျခင္း/က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမွားယြင္းျခင္းတို႕မွလြဲၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းလက္မခံပါ။


မည္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရမည္ကို အေသးစိတ္သိလုိပါက ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။