badgePhilips HD3018/01 Rice Cooker

Ks 97,900
အရည္အတြက္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Ayeyarwady,Bogale,Bogale
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
5 - 8 ရက္မ်ား
Ks 4,200
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္း စစ္မွန္ျခင္း
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္္းလဲသြားျခင္းအတြက္ အက်ုဳံးမဝင္ပါ
အာမခံမပါဝင္ပါ
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
အခ်က္အလက္လုံေလာက္မွဳမရွိပါ
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
0%

ကုန္ပစၥည္းPhilips HD3018/01 Rice Cookerအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • 1.8L/cups
 • 10cups
 • 1.2mcord
 • 650W
 • Tin Plate mainbody

မိမိတို႕စားသံုးသည့္ထမင္းသည္ အရသာရွိပါမွ ထမင္းစားသည့္အခါ ပို၍စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရွိမည္ျဖစ္၍ ထမင္း ခ်က္သည့္နည္းလမ္းမွာ အေရးပါလွပါသည္။ Philips မွထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ HD3018/01 ထမင္းေပါင္းအိုးသည္ အတြင္းတြင္ ေရႊေရာင္အလႊာငါးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အပူေပးရာ၌ အပူအားေကာင္း ေကာင္းႏွင့္ ညီညီမွ်မွ်ေပးမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ထမင္း၏အရသာကို အေကာင္းဆံုးေပးစြမ္းမွာျဖစ္သည္။


ပါ၀င္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ထမင္းကို ၁၂ နာရီၾကာ အလိုေလ်ာက္ေႏႊးေပးျခင္း

အလိုေလ်ာက္ေႏႊးေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါက အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ထမင္းေႏႊးေပးမွာျဖစ္သည္။ ခ်က္ျပီးသည့္အခါ ထမင္းေပါင္းအိုးမွ ေႏႊးေပးသည့္အေနအထားသို႕ အလိုေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးမွာျဖစ္သည္။


image


ေရပမာဏအမွတ္အသားကို ဖတ္ရလြယ္ကူျခင္း

ေရပမာဏအမွတ္အသားမွာၾကည္လင္ျပီး ေရႏွင့္ဆန္အခ်ိဳးအစားပါ၀င္မႈကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္သည္။


image


ခလုပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလြယ္တကူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

ထမင္းခ်က္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထမင္းေႏႊးလိုသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ခလုပ္တစ္ခုတည္းမွသာႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ခ်က္ျခင္း၊ ေႏႊးျခင္း panel မွ အလင္းေရာင္ျပ၍ သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


image


အပူညီညီမွ်မွ်ေပးျပီး ထမင္းအရသာေကာင္းမြန္ေစမည့္ အလႊာငါးခုပါထမင္းအိုး


image


ပါ၀ါၾကိဳးမွာျဖဳတ္ႏိုင္ျပဳႏိုင္သျဖင့္ သိမ္းဆည္းရသက္သာျခင္း

ထမင္းအိုးကို ေရႊေရာင္ကုတ္တင္ျဖင့္ တင္ထားသျဖင့္ ၾကာရွည္ခံျပီး အိုးမကပ္ျခင္း


About the Brand

Philips ကုမၸဏီကို ၁၈၉၁ ခုႏွစ္၌ နယ္သာလန္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ားအား Philips အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ကမာၻတဝွမ္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ႐ွိပါသည္။ Philips ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေနေသာ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲ၌ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္႐ွိ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားPhilips HD3018/01 Rice Cooker

 • အမွတ္တံဆိပ္
  Philips
 • SKU
  PH427HLAA6S5NAFAMZ-12725
 • Model
  HD3018/01
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာရွိပါသလဲ
HD3018/01 Rice Cooker

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ Philips HD3018/01 Rice Cooker

4.3/5
4 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေဝဖန္အၾကံျပဳစာ
စစ္ခ်သည္။:အားလံုး ၾကယ္
စီစဥ္သည္။:သက္ဆုိင္သည့္
3 ႏွစ္အၾကာ
မွ အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦး
Philips ေပါင္းအိုးနဲ႕မွ ထမင္းအရသာပိုေကာင္းလာတယ္။ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ရလြယ္ကူလို႕လည္း ပိုၾကိဳက္တယ္။ ထမင္းကိုအလိုေလ်ာက္ေႏႊးေပးထားေတာ့ ကိုယ္စားခ်င္တယ့္အခ်ိန္မွာ ပူပူေႏြးလည္းအသင့္ခူးစားရံုပဲ။
0
ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။