badgePhilips HD3030 ထမင္းေပါင္းအိုး

Ks 86,000
အရည္အတြက္
9သာရွိသည္။
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား
Yangon, Yangon City, Bahan
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်မွဳ
8 - 12 ရက္မ်ား
Ks 2,400
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ ရၿပီ
ပစၥညးအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အာမခံစနစ္
၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္း စစ္မွန္ျခင္း
၇ ရက္အတြင္း ျပန္လဲလွယ္ေပးျခင္း
စိတ္ေျပာင္္းလဲသြားျခင္းအတြက္ အက်ုဳံးမဝင္ပါ
အာမခံမပါဝင္ပါ
ေရာင္းခ်သည္။
ေရာင္္းခ်သူ၏ေကာင္းေသာ အမွတ္မ်ား
69%
အခ်ိန္မီပုိ႔ေပးပါမည္။
83%

ကုန္ပစၥည္းPhilips HD3030 ထမင္းေပါင္းအိုးအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

 • 6 steps smart cooking program ပါရွိျခင္း
 • ထမင္းမ်ားကို ၁၂နာရီ ၾကာခ်ိန္အထိ ပူေႏြးေအာင္ထိန္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • ထမင္းတူးကပ္ျခင္းမရွိျခင္း
 • 1 လီတာ ၀င္ဆံ့ျခင္း

က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ဖို႕ဆိုသည္မွာ စားသံုးသည့္အဟာရေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ စားသည့္ဟင္းလ်ာမ်ားကို အဟာရအရွိဆံုးႏွင့္ အလတ္ဆတ္ဆံုးေပးစြမ္းမည့္ မ်ိဳးစံုသံုးေပါင္းအိုးကို Philips မွ အသစ္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ ပါျပီ။ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညွိႏိုင္ျပီး ခ်က္ျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ဖန္သားျပင္ပါရွိသည္။


ပါ၀င္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Preset timer ပါ၀င္ျခင္း

၂၄ နာရီပတ္လံုး preset timer ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သျဖင့္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြးအဆင္သင့္စားသံုးႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။


image


ေပါင္းအိုးေလထြက္ေပါက္ကို အလြယ္တကူျဖဳတ္ေဆးႏိုင္ျခင္း

ေပါင္းအိုးေလထြက္ေပါက္ရွိ အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို မၾကာခဏေဆးေၾကာေပးမွသာ ဟင္းမ်ားသိုးျခင္းမျဖစ္ေပၚ မည္ျဖစ္သည္။ ေပါင္းအိုး၏ထိပ္မွ ေလထြက္ေပါက္ကို ျဖဳတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္ေဆးေၾကာႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။


image

ဟင္းမ်ားမသိုးေအာင္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ၾကာအပူေႏႊးေပးျခင္း

ထမင္းႏွင့္ဟင္းမ်ားကို အဟာရပါ၀င္မႈႏွင့္ အရသာမပ်က္ဘဲ အပူေႏႊးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ေႏႊးႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးစီးသည့္အခါ ေပါင္းအိုးမွ အလိုေလ်ာက္ဆက္လက္ေႏႊးေပး မွာျဖစ္သည္။


image


လက္ကိုင္ပါ၀င္သျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျခင္း

မီးဖိုေခ်ာင္မွ အျခားေနရာသို႕ေျပာင္းလဲသယ္ေဆာင္လိုသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ထမင္းစားခန္းထဲသို႕ ယူေဆာင္လိုသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ လက္ကိုင္ပါ၀င္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖင့္လြယ္လင့္တကူ သယ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။


image


အပူခ်ိန္ကိုတြက္ခ်က္၍ထိန္းညွိေပးျခင္း

ခ်က္ျပဳတ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ လတ္ဆတ္ျပီးအဟာရရွိေနေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းစနစ္အားျဖင့္ အပူခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ထိန္းညွိေပးႏိုင္မည့္ fuzzy logic control စနစ္ပါ၀င္သည္။


အပူေႏႊးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ၀င္ျခင္း

ခ်က္ျပဳတ္ျပီးစီးသည့္အခါ ထမင္းမ်ားေအးမသြားေစရန္ အပူေႏႊးသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ထမင္းပူဟင္းပူမ်ားကို စားလိုသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္စားသံုးႏိုင္မွာျဖစ္သည္။


အဆင့္ ၆ ဆင့္ပါ စမတ္ခ်က္ျပဳတ္နည္း

ထမင္းသားေကာင္းမြန္ေစရန္ အဆင့္ ၆ ဆင့္ပါ စမတ္ခ်က္ျပဳတ္နည္းကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


- အဟာရျပည့္၀သည့္အစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္္ရန္ မီႏူး ၃ မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း


- ေပါင္းအိုးကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာႏွင့္စိတ္ခ်ရစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 6F နည္းပညာအသံုးျပဳထားျခင္း


- ပါ၀ါလြတ္သြားသည့္အခါ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္အေျခအေနမ်ားကို မွတ္သားႏိုင္သည့္အသိဥာဏ္ပါ၀င္ျခင္း


- ခ်က္ျပဳတ္သည့္အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာၾကည့္ႏိုင္ရန္ အထူးၾကီးမားသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မ်က္ႏွာျပင္ပါ၀င္ျခင္း


- အပူညီညီမွ်မွ်ေပးျပီး ထမင္းအရသာေကာင္းမြန္ေစမည့္ ၁.၅ မီလီမီတာအရြယ္ အလႊာငါးခုပါထမင္းအိုးျဖစ္ျခင္း


About the Brand

Philips ကုမၸဏီကို ၁၈၉၁ ခုႏွစ္၌ နယ္သာလန္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ားအား Philips အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ကမာၻတဝွမ္းသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ႐ွိပါသည္။ Philips ကုမၸဏီသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေနေသာ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုးကုမၸဏီမ်ားထဲ၌ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္႐ွိ ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ နာမည္ႀကီးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားPhilips HD3030 ထမင္းေပါင္းအိုး

 • အမွတ္တံဆိပ္
  Philips
 • SKU
  PH427HLAA6PLNAFAMZ-12625
 • Model
  HD3030
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာရွိပါသလဲ
HD3030 ???????????????

အမွတ္ေပးခ်က္ ႏွင့္္ေဝဖန္အၾကံျပုစာ Philips HD3030 ထမင္းေပါင္းအိုး

4.5/5
2 အမွတ္ေပးခ်က္မ်ား
 • 1
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း ေဝဖန္အၾကံျပဳစာ
စစ္ခ်သည္။:အားလံုး ၾကယ္
စီစဥ္သည္။:သက္ဆုိင္သည့္
2 ႏွစ္အၾကာ
မွ ရတနာစိမ္း
ထမင္းတူးကပ္ျခင္းလည္းမရွိဘဲ ခ်က္ၿပီး စားခ်င္တဲ့အခ်ိန္ျပန္ေႏႊးရုံနဲ႔ ပူပူေႏြးေႏြး စားသုံးႏိုင္ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မ်က္ႏွာျပင္မွာလည္း ကိုယ္ခ်က္ထားတဲ့ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။မ်ိဳးစုံလည္းခ်က္လို႔ ရလို႔ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။
0
ယခုကုန္ပစၥည္းအတြက္ေမးခြန္းမ်ား
မည္သည့္ ေမးခြန္းမွမရွိေသးပါ။
ေရာင္းခ်သူကို ေမးခြန္းေမးရန္ အေကာင့္အတြင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္။ အေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားပါမည္။