ကုုန္ပစၥည္းျပန္ပို႕ျခင္း ႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြရယူျခင္း

Expand All

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ျပန္ပို႕ရန္ လိုအပ္သည္႕အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုန္ပစၥည္းျပန္ပို႕ျခင္း စာမ်က္ႏွာ (သို႕မဟုတ္) တြင္ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

မိမိဝယ္ထားေသာပစၥည္းကို ပစၥည္းရရွိၿပီး ၇ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၅ ရက္ေန႕တြင္သင့္ေအာ္ဒါကိုလက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္ ၁၂ ရက္ေန႕အတြင္းအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါတယ္။

Shop.com.mm မွ ျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ၇ရက္အတြင္းမဟုတ္လွ်င္ လဲလွယ္၍မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ပို၍အေသးစိတ္သိခ်င္ပါက [email protected] သို႕ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ျပန္လဲေပးႏိုင္ေသာကာလေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္ ပစၥည္းမွာပါ၀င္ေသာ warranty ကိုအသံုးျပဳကာ ေရာင္းခ်သူထံသို႕တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။"

မိမိလဲလွယ္လိုသည့္ပစၥည္းတစ္ခုကိုသာ ပို႔ေပးရန္လိုသည့္အတြက္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေပးစရာမလိ

အသံုးမျပဳထားသည့္နဂိုမူလပံုစံအတိုင္း ျပန္လည္ေပးပို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ အပိုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တပါတည္းပူးတြဲျပန္လည္ပို႔ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရ

ပစၥည္းရဲ႕အေျခအေနကို အီးေမးလ္ပို႕ျခင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္ပို႕ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသြားပါမယ္။ https://www.shop.com.mm/en/track/ မွာလည္း ပစၥည္းအေျခအေနကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ shop.com.mm မွ၀ယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္လဲလွယ္မည္ဆိုပါက ပို႕ေဆာင္ခေပးစရာလိုမည္မဟုတ္

တကယ္လို႕သင့္ပစၥည္းက သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား (ကုန္ပစၥည္းျပန္ပို႕ျခင္း )နဲ႕ မကိုက္ညီ၍ ျပန္ပုိ႕ျခငး္လဲျခင္း မရသည္႕အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ပစၥည္းမွာပါ၀င္ေသာ warranty (ပါရွိခဲ့လ်င္) ကိုအသံုးျပဳကာ ေရာင္းခ်သူထံသို႕တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ ေျဖရွင္း

သင္၏လိပ္စာေပၚမူတည္ၿပီး ၅ရက္မွ ၁၃ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါတယ္။ Shop.com.mm ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ပို႕ေဆာင္ရန္ၾကာခ်ိန္ကို ၾကည္႕ရွဳစစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။

သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာပံုစံေပၚမူတည္၍ ျပန္အမ္းေငြရရွိခ်ိန္ႀကာျမင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ျပန္ပို႕ထားေသာပစၥည္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ဖက္မွ လက္ခံၿပီး (ရုံးဖြင့္ရက္၄ရက္မွ၅ရက္အတြင္း)အဆင္ေျပမေျပ စစ္ေဆးၿပီးၿပီ (ရုံးဖြင့္ရက္၁ရက္မွ၂ရက္အတြင္း)ဆိုသည္ႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္

ေငြေခ်ခဲ့သည္႕နည္းလမ္း ျပန္အမ္းေငြရယူႏုိင္မည္႕နည္းလမ္း ၾကာခ်ိန္
အားလံုး ျပန္အမ္းပမာဏေဘာက္ခ်ာ ရံုးဖြင့္ရက္ ၁ရက္မွ ၂ရက္အတြင္း
ခရက္ဒစ္ကဒ္(သို႕)ဒက္ဘစ္ကဒ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္(သို႕)ဒက္ဘစ္ကဒ္ ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ရက္မွ ၆ရက္အတြင္း
အိမ္အေရာက္ေငြေခ်စနစ္ (COD) ဘဏ္ေငြလႊဲ ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ရက္မွ ၆ရက္အတြင္း
ေလွ်ာ့ေစ်းဘာက္ခ်ာ ျပန္အမ္းပမာဏေဘာက္ခ်ာ ရံုးဖြင့္ရက္ ၁ရက္မွ ၂ရက္အတြင္း

ဟုတ္ကဲ့။ ပစၥည္းျပန္ပို႕တဲ့အခါ ရရွိလာမယ့္ျပန္အမ္းေငြမွာ ပို႕ေဆာင္ခကိုပါ တပါတည္းထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

Issue still not solved?

Contact Us