Roland GS-24 Desktop Vinyl Cutter

အေသးစိတ္ ၾကည္႕ရွဳရန္
အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • One Year Warranty (Parts & Service)
 • Driving method : Digital control servo motor
 • Cutting method : Media-moving method
 • Loadable material width : 2 to 27-1/2 in. (50 to 700 mm)
 • Width : 22.9 in (584 mm)
 • Length : 984.25 in (25000 mm)
 • ေရာင္းခ်သူ Reallife Advertising
 • ပစၥည္းပို႕ရန္ ၾကာခ်ိန္ ပို႕ေဆာင္မည္႕ရက္: 2018 ဖေ 28
  အာမခံခ်က္
  ပစၥည္းအာမခံ အေၾကာင္းဖတ္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ
  One Year (Parts & Service)
ပစၥည္းေရာက္ ေငြေခ်စနစ္
၇ရက္အတြင္း အခမဲ့ျပန္ပို႕ႏိုင္မွဳ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ : Return Policy

ကုန္ပစၥည္း စစ္မွန္မွဳ
 • 5 မွတ္
  (1)
 • 4 မွတ္
  (0)
 • 3 မွတ္
  (1)
 • 2 မွတ္
  (0)
 • 1 မွတ္
  (0)
ပ်မ္းမွ်အမွတ္ေပးခ်က္
4
2 ႏႈန္းအား အေျခခံ၍
ဤကုန္ပစၥည္းအား သင္ယခင္က သံုးစြဲဖူးပါသလား?
သံုးသပ္ခ်က္ ေရးရန္
Roland အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးမွီျဖတ္စက္မ်ားသည္ အိမ္သံုးအတြက္သာမက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Roland GS-24 desktop cutter ကို တိက်လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ ႀကြယ္ႀကြယ္၀၀အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႕ကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ရွိသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ ခိုင္ခံ့ေသာကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္း၊ ခၽြန္ထက္ေသာဓားအသြားတို႕ႏွင့္ ဖန္တီးထားေသာ Roland GS-24 desktop cutter သည္ တည္ၿငိမ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရံုသာမက ၃၅၀ ဂရမ္အထိခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ ယခင္ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ စက္မ်ားကဲ့သို႕မဟုတ္ဘဲ မည္မွ်ထူထပ္က်စ္လ်စ္သည္ျဖစ္ေစ အလြယ္တကူျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ယခုပစၥည္းအား Shop.com.mm online shopping mall တြင္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။


အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား
 • One Year Warranty (Parts & Service)
 • Driving method : Digital control servo motor
 • Cutting method : Media-moving method
 • Loadable material width : 2 to 27-1/2 in. (50 to 700 mm)

Maximum cutting area

 • Width : 22.9 in (584 mm)
 • Length : 984.25 in (25000 mm)
 • Acceptable tool : Special blade for CAMM-1 series
 • Maximum cutting speed : 19.69 in/s (500 mm/s) (all directions)
 • Cutting speed : 4 in to 19.69 in/s (10 to 500 mm/sec) (all directions)
 • Blade force : 30 - 350 gf
 • Mechanical resolution : 0.000492 in./step (0.0125 mm/step)
 • Software resolution : 0.000984 in./step (0.025 mm/step)
 • Distance accuracy (1) : Error of less than ±0.2 % of distance traveled, or ±0.1 mm, whichever is greater
 • Repetition accuracy (1)(2) : ±0.1 mm or less
 • Alignment accuracy for printing and cutting when loading printed material : ±1 mm or less for movement distance of 210 mm or less in material-feed direction and movement distance of 170 mm or less in width direction (Excluding effects of printer and/or material)
 • Interface : USB interface (compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 Full Speed, Connecting Multiple Units)
 • Re-plot memory : 2MB
 • Instruction system : CAMM-GL III
 • Power supply : Dedicated AC adapter
 • Input : AC 100 to 240 V ±10 % 50/60 Hz 1.7 A
 • Output : DC 24 V, 2.8 A
 • Power consumption    : Approx. 30 W (including AC adapter)
 • Acoustic noise level during operation : 70 dB (A) or less (according to ISO 7779)
 • Acoustic noise level during standby : 40 dB (A) or less (according to ISO 7779)

Dimensions

 • 33.5 in (W) × 12.2 (D) × 9.17 (H) [851 (W) x 310 (D) x 235 (H) mm]
 • 33.5 in (W) X 12.2 (D) X 40.75 (H) [851(W) X 310 (D) X 1035 mm (H)] (With stand)

Weight    

 • 29.77 lbs. [13.5 kg]
 • 58 lb. [26 kg] (With stand)

Packaging size

 • 38 (W) x 17.7 (D) x 15.3 (H) in.
 • [975 (W) x 450 (D) x 390 (H) mm]
 • Environment : Temperature: 5 to 40°C (41 to 104°F), humidity: 35 to 80 % (no condensation)
 • Included items : AC adapter, power cord, blade, blade holder, roller base, alignment tool, USB cable, Set Up guide
 • အိမ္အေရာက္၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္ GS-24 Desktop Vinyl Cutter
SKU
RO551EL1ND0VCNAFAMZ
ေမာ္ဒယ္လ္
GS-24
Weight (kg)
13.5
Product warranty
One Year (Parts & Service)

၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္လဲလွယ္ႏုိင္ျခင္း

"ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္း လက္ခံရရွိစဥ္ ပ်က္စီးေနျခင္း/ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမွားယြင္းေနျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ပါက ျပန္လဲလွယ္ရန္ ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ၿပီး ၇ရက္အတြင္း ဖုန္း- 09 973 203 566သို႕ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပစၥည္းတူအသစ္ျဖင့္ အခမဲ့ ျပန္လဲႏုိင္ပါသည္။ တူညီေသာပစၥည္းကို မရရွိႏုိင္ပါက ျပန္အမ္းေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။ "


"ပစၥည္းကိုမလိုအပ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ မလိုအပ္ေတာ့ျခငး္ဆုိသည္မွာ ပစၥည္းကို သံုးစရာမလုိေတာ့၍ ျပန္ပို႕လုိျခင္း၊ မဝယ္လုိေတာ့ျခင္း၊ ဆိုဒ္မေတာ္ျခင္း၊ ဖြင့္ၾကည္႕ၿပီးမွ မႀကိဳက္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။"


လိုအပ္သည္႕ အေျခအေနမ်ား 
 1. ၁။ ကုန္ပစၥည္းသည္ နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကိုမိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
 2. ၂။ ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။
 3. ၃။ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္း မရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကို ျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြ ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။
 4. ၄။ ဖုန္း/တက္ဘလက္တုိ႕ကို ျပန္ပို႕ေဆာင္လွ်င္ ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းရွိကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ထားရပါမည္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုဒ္မ်ား ေပးထားျခင္းကို ျပန္ဖ်က္ထားရပါမည္။ Apple စက္မ်ားအတြက္ icloud အေကာင့္မ်ား unlock ထားရပါမည္။"

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိပါက ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း/လဲလွယ္လိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။


Black Friday, Mobile Week, Fashion Week စေသာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူသည္႕ပစၥည္းမ်ားကို နာအဆာပါျခင္း/က်ိဳးပဲ့ပ်က္ဆီးေနျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမွားယြင္းျခင္းတို႕မွလြဲၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းလက္မခံပါ။


မည္သို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရမည္ကို အေသးစိတ္သိလုိပါက ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။