ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ႏွင့္ ေပ်ာ႕ေဆးမ်ား Diplona ကုန္ပစၥည္း 10 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

 
ရွာေနေသာပစၥည္း မေတြ႕ပါက အေပၚသို႕ျပန္တက္ရန္!