ေအာ္ဒါ ပို႕ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

ပို႕ခ ဘယ္ေလာက္က် မလဲ?


Exact shipping fees will be given to you during checkout process, depending on ordered items (price & weight) & delivery address.

ကုန္ပစၥည္းလက္ခံရရွိတဲ့အခါ

ပါကင္ပိတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေငြမေခ်ေသးဘဲ ဖြင့္ျခင္း မျပဳရပါ။ ဖြင့္ၿပီးသား ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္လွ်င္ ေအာ္ဒါပို႕သူမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
သင္၀ယ္ယူလုိက္တဲ့ ေအာ္ဒါပစၥည္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစ္ခုခု ရွိေနခဲ့ပါက Customer Service ဖုန္းနံပါတ္ 018604371 သို႕ ဆက္သြယ္ျပီး ျပန္လည္ လဲလွယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ ပစၥည္း ျပန္လာယူရန္ စီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုန္ပစၥည္း ျပန္လည္ လဲလွယ္တဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း ျပန္လည္ လဲလွယ္ပို႕ေဆာင္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီမွ ျပန္လဲႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွာ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။


လံုျခံဳေရး

မွာယူထားတဲ့ ေအာ္ဒါမ်ားကို သင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လိပ္စာ (အိမ္ (သို႕) အလုပ္ လိပ္စာ) (သို႕) ရုံးတြင္ လာယူျခင္း နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕သာ ပို႕ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာ ပန္းျခံကဲ့သို႕ ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား ၊ စားေသာက္ဆိုင္ သို႕မဟုတ္ ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ားသို႕ မပို႕ေဆာင္ေပးပါ။ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲခဲ့လွ်င္ လႊဲသူ ကိုယ္တိုင္သာ ပစၥည္းလက္ခံယူရမည္ ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္အား ေအာ္ဒါပို႕ေဆာင္သူ ၀န္ထမ္းသို႕ ျပသရပါမည္။


၀ယ္သူမွ ရုံးသို႕ ေအာ္ဒါပစၥည္း ကိုယ္တုိင္လာယူလုိလွ်င္

ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ယူလိုပါက ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာအတုိင္း လာယူႏုိင္ပါသည္။

အမွတ္ 82 C, သာသနာ႕ရိပ္သာလမ္း
အလယ္ ေရႊဂံုတုိင္ ရပ္ကြက္
ဗဟန္း ျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္